Vljudno vabljeni na 6. znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo Alma Mater Europaea - ECM, ki bo potekala 9. in 10. marca 2018 v Mariboru z naslovom »ZA ČLOVEKA GRE: IZZIVI ZA ZNANOST IN IZOBRAŽEVANJE«. Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Z motom želimo poudariti pomen znanja in raziskovalnih dognanj, ki nam omogočajo kakovostno obravnavo človeka v praksi in v globalnem okolju. Izpostaviti želimo izzive zaposljivosti, implementacijo in uporabnost znanstveno-raziskovalnih dosežkov, etiko v visokem šolstvu in relevantnost študijskih programov. 

Splošne informacije:

Datum konference: 9. – 10. 3. 2018
Lokacija: AMEU – ECM, Slovenska ulica 17, Maribor
Uradna jezika konference: slovenščina in angleščina
Kontaktni naslovkonferenca2018@almamater.si

Ključni datumi:

15. 12. 2017 – oddaja povzetka
20. 12. 2017 – oddaja celotnega prispevka (na e-naslov konferenca2018@almamater.si), prijava udeleženca/ev in plačilo zgodnje kotizacije
21.12.2017 - 1.2. 2018 – prijava udeležencev in plačilo kotizacije 

Znanstveni odbor:

 • Prof. dr. Ludvik TOPLAK, predsednik, Slovenija

 • Prof. dr. dr.h.c. Feix UNGER, podpredsednik, Avstrija

 • Andreja FINK, Argentina

 • Prof. dr. Nandu GOSWAMI, Avstrija

 • Prof. dr. Lawrence HEWICK, Canada

 • Prof. dr. Mario PLENKOVIĆ, Republika Hrvaška

 • Prof. dr. Mladen RADUJKOVIĆ, Republika Hrvaška

 • Doc.dr. Svebor SEĆAK, Republika Hrvaška

 • Prof. dr. Werner WEIDENFELD, Nemčija

 • Prof. dr. Andrei MARGA, Romunija

 • Prof. dr. Mikhail LARIN, Rusija

 • Dr. Dieter SCHLENKER, Italija

 • Dr. Jakarin SRIMOON, Tajska

 • Akademik prof. dr. Tadej BAJD, SAZU , Slovenija

 • Doc.dr. Sebastjan KRISTOVIČ, Slovenija

 • Prof. dr. Jurij TOPLAK, Slovenija

 • Prof. ddr. Igor GRDINA, Slovenija

Teme konference:

 • Block Chain tehnologije / crowdfunding

 • Človekove pravice

 • Ekoremediacije

 • Fizioterapija

 • Izobraževanje

 • Logoterapija in psihoterapija

 • Religija, mir in vojna

 • Socialna gerontologija

 • Umetnost plesa v nacionalni kulturi, znanosti in izobraževanju

 • Zdravstvena nega

 • Zdravstvene in druge vede

Kotizacija:

  Zgodnja kotizacija
do 20.12.2017
Kotizacija za sodelujoče s prispevkom
21.12.2017 – 1.2.2018

1 avtor

80€

100€

2 avtorja

120€

150€

3 avtorji

160€

200€

UDELEŽBA NA KONFERENCI BREZ PRISPEVKA

Udeleženci brez prispevkov

 

50€


Visokošolski učitelji in študenti AMEU – ECM ne plačajo kotizacije.

V primeru, da so avtorji prispevka trije in se dva konference ne udeležita, se plača kotizacija za 3 avtorje.

V primeru, da je avtor prispevka iz AMEU ECM, soavtor/ji pa iz druge institucije, plača/jo soavtor/ji kotizacijo v višini 50€ (25€ študenti), ne glede na udeležbo na konferenci.

Zborniki povzetkov bodo udeleženci prejeli na konferenci, zbornik prispevkov bo izdan v digitalni obliki.

Preberi več:Sponzorji: