Inovativni management v turizmu

Turizem kot perspektivna panoga slovenskega gospodarstva mora v prihodnje za svoj vsestranski razvoj imeti kadre, ki bodo sposobni razumeti tako trende v svetovnem prostoru kot tudi trende povezovanja v globalnem smislu. In prav turizem je aktivnost oziroma panoga gospodarstva, ki omogoča to povezovanje in uresničevanje načela »think local, act global«.

 

Na tem izhodišču temelji Modul Inovativnost v managementu v turizmu. Modul je zastavljen tako, da vsebuje temeljna teoretična znanja s področja turizma in drugih, na turizem povezanih znanj, prav tako pa s primeri dobrih praks in kreativnega razmišljanja naslavlja moderne izzive turizma. Študenti bodo osvojili teoretična znanja, ki jih bodo testirali in aplicirali v praksi.

Modul obsega naslednje predmete:

1.    Advanced management and market orientation
2.    New technologies and social media in tourism
3.    Projects in tourism
4.    Event management in tourism
5.    Cross-cultural competences in tourism

PROGRAM

Kmalu..

Predavatelji

Kmalu...

Kompetence

Modul je oblikovan tako, da ponuja tako temeljna znanja o tržni usmerjenosti turističnih organizacij in opravljanju le teh na tej osnovi, sočasno pa se na osnovi teh izhodišč združujejo znanja, ki so značilna za delovanje turističnih poslovnih sistemov. V tem modulu je študentom hkrati ponujeno znanje iz projektnega managementa in večkulturnega nivojskega obravnavanja turizma, preko predmeta medkulturnih kompetenc pa ciljamo na obvladovanje gostov iz širšega Evropskega in globalnega prostora. Izhajamo iz stališča, da je za uspešno promocijo butičnega in destinacijskega turizma potrebna sposobnost identifikacije specifičnosti določene destinacije, razumevanje le teh in njihova uspešna implementacija v oblikovanje zanimive ponudbe ter iskanje tržnih niš. 

Na prej omenjeni osnovi pridobijo študenti naslednje kompetence:

• Sposobnost prenašanja teoretičnega znanja v praktično poslovno okolje v turizmu;
• sposobnost razumevanja problematike, sposobnost uporabe strokovnih znanj za obvladovanje zahtevnejših strokovnih nalog, ki zahtevajo predvsem kreativni in inovativni pristop;
• zmožnost uporabe sodobnih konceptov in modelov za diagnosticiranje in reševanje problemov pri odločanju;
• odličnost v komunikaciji in konstruktivnem dialogu s sposobnostjo najti optimalne komunikacijske strategije za razvoj turističnih destinacij in produktov;
• poglobljeno razumevanje pomena kulturnih specifičnosti ponudnika storitev, kakor tudi ciljnih skupin, pri oblikovanju ponudbe in tržne strategije.

Prijava za vpis

Vabljeni k informativni prijavi na nov doktorski študijski program Strateški komunikacijski management. Podrobnejše informacije si lahko preberete v zborniku in na spletnih straneh programa (link). Z izpolnitvijo svoje informativne prijave boste izrazili svoj neobvezujoči interes za študij na tem doktorskem programu, prav tako pa vam bomo lahko posredovali pomembne termine in podatke o izvedbi študija (informativni dnevi, datum vpisa ipd.).
 
Izvedba študijskega programa Strateški komunikacijski management je načrtovana za poletni semester 2016.
 
Če imate kakršnakoli vprašanja o študiju, pogojih za vpis ali postopku prijave, se lahko obrnite na referat, tel. št. 02 250 1997.
 
Vaš Alma Mater EuropaeaDrugo

  • DATUM IZVEDBE: 1.3.2018
  • LOKACIJA: Alma Mater Europaea ECM, Slovenska 17, 2000 Maribor
  • JEZIK: Angleški

Vprašanja, pohvale, pobude