Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020« (PKP)

Na AMEU-ECM v okviru PKP izvajamo pet projektov, v katere je vključenih 40 študentov iz različnih študijskih programov in stopenj:

  1. Kognitivni in proprioceptivni trening kot preventiva pred demenco (ProTrening)

  2. Kako omogočiti mladostniku s cerebralno paralizo prehajanje iz nevrofizioterapevtske v fitnes vadbo (FizioFitnes)

  3. Ali je znižan mišični tonus in hipermobilnost sklepov pri dojenčku preddispozicija za težave s hrbtenico in drugimi večjimi sklepi v kasnejšem obdobju (HappyHipo)

  4. Preprečevanje izgube mišične mase in funkcionalnosti pri starejših osebah (PIMS)

  5. Aktivna starost: paketi zdravstvenih storitev za zdravo, aktivno starost (Aktivna starost)

Namen projektov je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.