[KONFERENCA ZA ČLOVEKA GRE 2021] Kar 77% fizioterapije na daljavo


Na sekciji FTH je bila gostja Emma Stokes, predsednica svetovnega fizioterapevtskega združenja, ki se je javila iz Katarja.

»Trenutni čas od nas zahteva hitro prilagajanje na izzive in na sodobne izzivalce. Med seboj si lahko pomagamo tako, da delimo najboljše prakse ter tako spodbujamo odpornost. Nismo imeli časa za pripravo na dobo digitalizacije. V roku 24 ur smo prešli na online izobraževanje in lahko rečemo, da nam dobro uspeva,« je na konferenci Za človeka gre 2021 pojasnila prof. dr. Emma Stokes, predsednica svetovne zveze fizioterapevtov.

Omenjena gostja je bila ena izmed mnogih, ki se je s strokovnim prispevkom udeležila sekcije s področja fizioterapije na nedavno zaključeni mednarodni znanstveni konferenci Za človeka gre, ki jo je organizirala Alma Mater Europaea.

Prof. dr. Emma Stokes se je s svojim predavanjem ozrla na preteklo leto, ki ga je zaznamovala pandemija nove korona virusne bolezni ter poudarila pomen sprememb, ki so posledica ukrepov, sprejetih v državah po svetu ter prepletajo področja izobraževanja, komunikacije, splošnega zdravja in fizioterapije. »Podatki kažejo, da je pred pandemijo le 23 % fizioterapevtov po svetu uporabljalo digitalne platforme na področju fizioterapije. V času pandemije COVID-19, pa se je ta odstotek popolnoma obrnil, saj jih je 77% prešlo na storitve fizioterapije na daljavo. Prav tako je pandemija spodbudila odločevalce, da so omogočili fizioterapevtom delovati po načelu neposrednega dostopa, zato so se lahko pacienti za fizioterapevtske postopke v večji meri obrnili na fizioterapevta neposredno, brez napotitve drugega zdravstvenega strokovnjaka. Z večanjem avtonomije fizioterapevtov, pa se povečuje tudi naša odgovornost,« je pojasnila Emma Stokes.

Stokesova ob svojem predsedovanju svetovni zvezi fizioterapevtov opravlja tudi funkcijo vodje oddelka za fizioterapijo in rehabilitacijo na Univerzi v Katarju, ki ji omogoča, da o vplivu pandemije covid-19 prenaša na vse ravni izobraževanja, še posebej fizioterapevtskega. »Ključno je popolno razumevanje podane učne vsebine, kar posledično olajša poučevanje in učenje. Razumeti moramo tudi proces, kako se študenti učijo. Predvsem pa je pomembno, da predavatelji razumemo zakaj predavamo to na način kot ga,« je še pojasnila dr. Stokes. Na vprašanje glede posledic pandemije na starejše in vlogo rehabilitacije je odgovorila, da sta rehabilitacija in klasična fizioterapija področji, ki sta utrpeli izjemne negativne posledice med bojem proti Covid-19. Pri tem dr. Emma Stokes navede podatke ankete, ki je bila izvedena pred nekaj meseci. Podatki pokažejo, da so rehabilitacijske storitve v 60 % držav članic EU bile motene, hkrati pa meni, da se ti podatki niso do danes nič izboljšali, kvečjemu poslabšali. Tako je eden največjih izzivov na področju fizioterapije in rehabilitacij, če je sploh mogoče in kako vas deloma izpad nadoknaditi. Pri tem je pomembno predvsem dejstvo, da so izjemno omejene možnosti za ljudi, ki so potrebno rehabilitacijo zamudili. Stokesova je navdušila strokovno javnost z dejstvom: »V profesionalni praksi fizioterapevtov se je  zadnjem letu zgodilo več novosti, kot se jih je prej v 30 letih. Priča smo ogromnemu napredku na področje fizioterapije v času COVID19«.