Fizioterapevti brez meja

Fizioterapevti brez meja smo skupina prostovoljcev, pod vodstvom dipl. fizioterapevtke Lane Ritlop. Skupino sestavljamo študentje fizioterapije, ki s skupnimi močmi pomagamo ljudem pri rehabilitaciji in edukaciji znotraj meja kot tudi zunaj meja Slovenije. Naš namen je izmenjava znanja, promocija zdravja, zbiranje donacij in omogočanje zdravstvene oskrbe, tistim, ki si te ne morejo privoščit ali jim ta ni dostopna. S kvalitetnim delom želimo doseči dolgoročne rešitve. Želimo, da se naše dobro delo pozna po našem odhodu. Delujemo na področju terena, zdravstvenih ustanov in lokalnih zdravstvenih ustanov. Študentje, ki se odpravljajo na takšno odpravo se srečujejo z okvarami na vseh področjih (ortopedija, nevrologija, ginekologija, kardio-vaskularni sistemi,.. ).

Lana se je leta 2018 prvič odpravila na humanitarno odpravo v Gambijo. Svojo prvo ekipo študentov na humanitarno odprava popeljala leta 2020 v zahodno Afriško državo, Gambijo. Do sedaj je vsako leto organizirala odprave v različne države (Gambijo, Gano,  Indijo, Palestino in Tanzanijo).


GAMBIA (2023)

Študenti fizioterapije in zdravstvenih ved so se na kliniki Penmar srečevali s pacienti s cerebralno paralizo, pomagali osebam po možganski kapi, z  živčno-mišičnimi motnjami, zapleti po cepljenju in bolečinami v križu, delo so opravljali tudi na oddelku za nedonošenčke. Na terenu so pomagali pacientom z najrazličnejšimi bolečinami in težavami, kot so tekaško koleno, utesnitveni sindrom ramena, hernija diska in sindromom Guyonovega kanala.


Gambija velja za eno najrevnejših in najmanj razvitih držav sveta. Posledično je zdravstveni sistem v zelo slabem stanju, zato so tovrstne prostovoljne odprave izjemnega pomena.


GAMBIJA (2018-2022):

Humanitarna odprava poteka pod okriljem društva Potuj kot prostovoljec. Delo se izvaja v bolnišnici Kanifing in kliniki Penmar. Po potrebi se študentje prostovoljci odpravijo na terensko delo pod organizacijo klinike Penmar. Delo poteka od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.30 uro. Zbrane donacije za to odpravo se namenijo za nakup zdravstvenih pripomočkov za kliniko in podporo lokalni skupnosti, ki skrbi za novorojenčke. Vikendi so namenjeni za raziskovanje države.


GAMBIA (2018,2020,2021,2022):

Humanitarna odprava poteka pod okriljem društva Potuj kot prostovoljec. Delo se izvaja v bolnišnici Kanifing in kliniki Penmar. Po potrebi se študentje prostovoljci odpravijo na terensko delo pod organizacijo klinike Penmar. Delo poteka od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.30 uro. Zbrane donacije za to odpravo se namenijo za nakup zdravstvenih pripomočkov za kliniko in podporo lokalni skupnosti, ki skrbi za novorojenčke. Vikendi so namenjeni za raziskovanje države.


GANA (2021, 2022, 2023):

Humanitarna odprava poteka pod okriljem zavoda Voluntariat. Delo poteka v zdravstveni postaji v Larabangi. Poudarek je na terenskem delu. Sodelujemo z lokalnim organizatorjem Fatawuoem. Delo poteka od ponedeljka do petka, med 8.00 in 14.00 uro. Zbrane donacije se namenijo lokalni skupnosti in nujnim individualnim posegom. Vikendi so prav tako namenjeni raziskovanju države.


INDIJA (2022):

Praksa v tujini, ki zajema delo na oddelkih ortopedije, nevrologije, intezive in interne medicine. Študentje, ki se odločijo za takšno prakso v tujini, so vključeni v mobilni paliativni tim, ki je financiran s strani različnih donatorjev. Delo na terenu zajema celostni pristop do pacienta. Delo poteka od ponedeljka do sobote, med 9.00 in 17.00 uro. Nedelje so proste za kratki izlet.


PALESTINA (2023):

Študentki fizioterapije sta se na študijski obisk v Palestini odpravile v obliki 3-tedenskega dela na nevrološki kliniki Abu Raya v Ramalli. Delo v takem centru zahteva izjemno poglobljeno znanje iz nevrofizioterapije, saj je palestinska fizioterapija na višjem nivoju kot pri nas. Pomembno je vedeti, da se na takem območju se fizioterapija spopada z različnimi izzivi, ker ljudje živijo pod okupacijo Izraela. 


REHABILITACIJA BOLNIKOV PO COVID-19:

V študijskem letu 2019/20 se je organiziral projekt rehabilitacije bolnikov po covid-19 po domovih za starejše. Namen je bil priskočiti na pomoč pri pomanjkanju kadra v dotični ustanovah. Izvajale so se aktivnosti za vrnitev bolnikov po covid-19 nazaj v vsakodnevno življenje. Delo je bilo prostovoljno. Sodelovalo je približno 200 študentov, ki so bili razporejeni po več kot 30-tih domovih za starejše.


Kontakt:

Datum predstavitve prostovoljstva bo objavljen na uradni strani Alma Mater Europaea.

Prijave na naslednjo odpravo bodo možne predvidoma oktobra/novembra. Natančne informacije dobijo zainteresirani kandidati na predstavitvi prostovoljstva.Galerija