Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov. V študijskem letu 2016/2017 so bili v Študentski svet AMEU - ECM izvoljeni naslednji predstavniki:

  • Alen Pavlec, predsednik Študentskega sveta, Fizioterapija VS
  • Martin Zore, podpredsednik Študentkega sveta, Fizioterapija VS
  • Dejan Bratuša, Zdravstvena nega VS
  • Adriano Goričan, Zdravstvena nega VS
  • Manca Grum, Fizioterapija VS
  • Zoran Kačičnik, Socialna gerontologija DR
  • Marko Polenčič, Strateški komunikacijski management DR
  • Morana Stipeč, Evropske poslovne študije MAG
  • Tea Uršič, Management poslovnih sistemov VS

V navedeni sestavi je Študentski svet zaseda na rednih in korespondenčnih sejah ter obravnaval študentsko problematiko v skladu s pooblastili in Statutom AMEU, imenuje predstavnike študentov v organe AMEU in sodeluje v pripravi in izvedbi projektov s Študentsko organizacijo Alma Mater, športno sekcijo Team Alma Mater in tutorji.