Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov. V študentski svet AMEU - ECM so izvoljeni naslednji predstavniki:

  • Vid Vedlin, 2. letnik, Fizioterapija VS (predsednik)

  • Tjaša Pagon Novak, 2. letnik, Zdravstvena nega VS

  • Sašo Ozvatič, 2. letnik, Zdravstvene vede MAG

  • Maruša Korak, 1. letnik, Fizioterapija VS

  • Klara Trček, 2. letnik, Fizioterapija VS

  • Urška Plahutnik, 3. letnik, Fizioterapija VS

  • Naomi Cvetko, 2. letnik, Fizioterapija VS

  • Lina Hartman, 2. letnik, Fizioterapija VS

  • Anja Lašič, 2. letnik, Fizioterapija VS

V navedeni sestavi Študentski svet zaseda na rednih in korespondenčnih sejah ter obravnava študentsko problematiko v skladu s pooblastili in Statutom AMEU, imenuje predstavnike študentov v organe AMEU in sodeluje v pripravi in izvedbi projektov s Študentsko organizacijo Alma Mater, športno sekcijo Team Alma Mater in tutorji.