Spletna znanost in tehnologije

Osnovni namen študijskega programa Spletna znanost in tehnologije (Web science and technologies - WST) je poglobiti znanja s področja spletnih tehnologij in vpetih sorodnih področij, ki zadevajo uporabo svetovnega spleta in rezultirajo v področju spletne znanosti. Kljub temu, da je svetovni splet ena izmed najbolj transformativnih aplikacij v zgodovini računalništva, se namreč le ta v večini primerov obravnava in izobražuje v okviru računalništva in informatike prej kot entiteta za dostavljanje vsebin kakor posebej obravnavano celostno področje. Tako se na primer svetovni splet naslavlja v okviru področij računalniških mrež, politik in aspektov računalništva ter ekonomskih principov računalništva na področju računalništva in informatike, po drugi strani pa v družboslovnih vedah v področjih socialnih omrežij, integracije podatkov in pridobivanja informacij v tako imenovanem socialnem računalništvu. 

Program je sestavljen glede na aktualnost znanstvenih in strokovnih vsebin ter razvoj tehnologije v zadnjih letih. Ponuja sodobne koncepte tehnologije spleta za razvoj rešitev na področju spletne znanosti ter aplicira preboj pri razvoju umetne inteligence in tehnologije podatkovnih blokov na rešitve in storitve v spletu. Osvetljuje tri pomembne tehnološke paradigme v izbirnih modulih: spletni dizajn (Web design), Kibernetska varnost (Cyber Security) in Umetno inteligenco z podatkovno znanostjo (Data and AI). Temu prilagojena je študijska literatura, katere del je na voljo v slovenskem jeziku, dopolnjena pa je z literaturo v angleškem jeziku in s preverjenimi spletnimi viri, kjer lahko študentje pridobijo stik z najnovejšimi koncepti in tehnologijami področij, ki jih  potrebujejo pri razvoju rešitev in razvoju stroke za končnega uporabnika v realnem okolju.

Predmetniki

1. LETNIK

  Predmet ECTS
1 Temelji računalniških znanj 10
2 Spletne tehnologije 5
3 Podatkovne zbirke 5
4 Spletna varnost in zasebnost 5
5 Uporabniška izkušnja in razvoj uporabniških zahtev 5
6 Humanistični, antropološki in sociološki vidiki spleta 5
7 Osnove internetne politike 5
8 Izbirni modul (1/2/3) 5
9 Izbirni modul (1/2/3) 5
10 Aplikativni raziskovalni projekt I 10
Skupaj  60

2. LETNIK

  Predmet ECTS
10 Izbirni modul (1/2/3) 5
11 Izbirni modul (1/2/3) 5
12 Izbirni predmet I 5
13 Izbirni predmet II 5
14 Aplikativni raziskovalni projekt II 10
15 Magistrski projekt 30
Skupaj 60

MODUL 1: WEB DIZAJN

Predmet ECTS
1 Kodiranje in programiranje za dizajnere 5
2 Digitalni marketing in projektno vodenje 5
3 Računalniško dizajniranje 5
4 Pripovedovanje zgodb 5

MODUL 2: Umetna inteligenca in podatkovna znanost

Predmet ECTS
1 Podatkovno rudarjenje analiza in vizualizacija podatkov 5
2 Tehnike globokega učenja 5
3 Strojno učenje in industrija 4.0 5
4 Projektni management in podatkovne rešitve 5

MODUL 3: Kibernetska varnost

Predmet ECTS
1 Informacijske grožnje in upravljanje z incidenti 5
2 Uvod v digitalno forenziko 5
3 Kriminaliteta in upravljanje tveganj v digitalni družbi 5
4 Kibernetska varnost v gospodarstvu 5

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1 Vizualni jezik in aplicirana digitalna fotografija 5
2 Računalništvo v oblaku in mobilne rešitve 5
3 Socialni mediji in digitalni marketing 5
4 Varnost informacijskih sistemov 5
5 Tehnologija podatkovnih blokov 5
6 Preprečevanje in zatiranje terorizma na svetovni, regionalni in nacionalni ravni 5
7 Investiranje in trgovanje s kriptovalutami 5
8 Delitvena ekonomija in kriptovalute 5
9 Učenje na daljavo 5

 

Prednosti študija

Spletna znanost in tehnologije (Web science and tehcnologies - WST) je študijski program, ki smo ga zasnovali skupaj z industrijo in organizacijami glede na nove potrebe pri digitalizacije in digitalne transformacije ter razvojem tehnologij, prav tako pa zraven vsebine področij zajema tudi prednostna področja ukrepanja, ki jih je OECD določila v Sloveniji, med drugim posebej, da je treba študente pripraviti na trg, kjer si je Slovenija zadala cilj »Uporabiti spretnosti za razvoj podjetništva in pospeševanje inovacij« in si pod priporočena področja ukrepanja zadala: »Izboljšati priložnosti, spretnosti in odnos do podjetništva«.

Študentje magistrskega študijskega programa Spletna znanost in tehnologije tekom študija opravljajo individualno raziskovalno delo pod strokovnim vodstvom in podporo visokošolskih učiteljev, ki individualno raziskovalno delo študenta spremljajo in vrednotijo tekom celotnega procesa študija. 

Oris individualnega raziskovalnega dela (.pdf)

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Strokovnjaki s področja Spletne znanosti so sposobno upravljati spletne projekte, pri čemer so sposobni zajeti celovit in holističen pogled na svetovni splet. Diplomanti tega programa so lahko zaposljivi v številnih podjetjih, znanstvenih ali javnih organizacijah in so pripravljeni razvijati in voditi projekte povezane z uporabo in aplikacijami storitev svetovnega spleta.

  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: Magister spletne znanosti / magistrica spletne znanosti (mag. splet. zn.)
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana, na daljavo*
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja