Uradne ure

 
Uradne ure
Tel
E-Mail
Referat za študentske
zadeve Maribor 

(Slovenska ulica 17)
osebno: vsak delovni dan
od 14:00-16:00
040 239 727
02 25 01997
po telefonu: vsak delovni dan
od 9.00- 11.00
Referat za študentske
zadeve Maribor (Fizioterapija)

(Slovenska ulica 17)
osebno: vsak delovni dan
od 14:00-16:00
040 198 040
po telefonu: vsak delovni dan
od 9.00- 11.00
Referat za študentske
zadeve Koper
(Trubarjeva ulica 1)
osebno: vsak delovni dan od 13.00 do 16.00 040 239 727 / 059 335 200 referat.fth@almamater.si
po telefonu: vsak
delovni dan od 9.00 do 11.00
Referat za
študentske zadeve
Murska Sobota
(Zdravstvena nega)

(Lendavska 9)
Osebno v Murski Soboti: sreda in petek:
od 14:00 do 16:00
 
Osebno v Mariboru: ponedeljek, torek in četrtek:
od 14:00 do 16:00
 
po telefonu: vsak delovni dan
od 9.00- 11.00
059 333 073 / 
030 707 207
Referat za študentske
zadeve Ljubljana
(Kardeljeva ploščad 1)
osebno: po predhodni
najavi preko e-mail naslova
040 239 727
po telefonu: vsak
delovni dan od 9.00 do 11.00