Erasmus+ mobilnost za študente

Erasmus+ ni mus, pomaga pa!

Alma Mater Europaea – ECM želi študentom in mladim diplomantom omogočiti dragocene izkušnje iz tujine, ki jim bodo za njihovo prihodnjo študijsko in poklicno pot dale dolgoročne pozitivne izkušnje za njihov osebni in strokovni razvoj, ter s tem boljše poklicne možnosti, samoiniciativnost, znanje tujih jezikov in okrepljeno medkulturno zavest.

V okviru programa Erasmus+, ki je financiran s strani Evropske komisije, lahko greste:

  • na študijsko izmenjavo na partnersko univerzo, ali
  • opravljate prakso v tujini

in za to prejmete štipendijo.

Osnovni pogoji za prijavo

Za študijsko izmenjavo ali prakso v tujini v okviru programa Erasmus+ morate biti vpisani na AMEU, mobilnost v tujini pa mora biti relevantna študijskemu programu, na katerega ste vpisani. Do mobilnosti ste upravičeni, če oddate prijavo na razpis in ste izbrani.

Mobilnosti za namen prakse se lahko udeležijte tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti). Na Erasmus+ se morate prijaviti v času zadnjega leta študija, ko še imate veljaven status študenta, praksa pa mora biti izvedena v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

Trajanje mobilnosti

Program Erasmus+ študentom omogoča mobilnost v trajanju do 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse.

Dolgoročna mobilnost:

  • mobilnost za namen študija ali prakse mora trajati najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

Kratkoročna kombinirana mobilnost:

  • v primeru, da dolgoročna mobilnost ni mogoča, lahko greste na kratkoročno mobilnost, ki mora trajati minimalno 5 in maksimalno 30 dni,
  • vsebovati morda virtualni in fizični del,
  • za izvedbo kratkoročne mobilnosti morate prejeti minimalno 3 ECTS.

Mobilnost doktorskih študentov:

  • doktorski študenti imate možnost dolgoročne mobilnosti študija ali prakse (kot navedeno zgoraj, po mesecih) ali kratkoročne mobilnosti, kar pomeni, da mora mobilnost trajati minimalno 5 dni in maksimalno 30 dni.

Dolžina mobilnosti je odvisna od razpoložljivih sredstev.

Sodelujoče države

  • članice Evropske unije,ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija, ali
  • druge države sveta (izjemoma oziroma po dogovoru).

Covid - 19

V primeru, da fizična mobilnost ni mogoča, se priporoča izvedba kombinirane mobilnosti, torej fizične in virtualne. Možna je tudi izvedba le virtualne mobilnosti. Za več informacij kontaktirajte Mednarodno pisarno AMEU oz. erasmus@almamater.si

Posnetek ERASMUS+ informativnega dne 2023/2024

Institucije Alma Mater Europaea delujejo v skladu s smernicami za izvajanje Strategije vključevanja in raznolikosti v okviru programov Erasmus+, katero najdete tukaj.

Več informacij o programu najdete v razpisu in na spletni strani Nacionalne agencije CMEPIUS. Prijavite se lahko tukaj. Za dodatna pojasnila kontaktirajte Mednarodno pisarno Alma Mater na erasmus@almamater.si