Disertacije in objavljeni članki

DISERTACIJE

AMEU - ECM

AMEU - ISH


OBJAVLJENI ČLANKI

Priimek Ime Leto publikacije Publikacija Končni naslov
Žličar Branko 2024 Anthropos (2024-1) Virilio: potencial integralne nesreče v dobi simulacije.
Hošnjak Ana Marija 2024 Central European Journal of Nursing and Midwifery Confirmatory factor analysis of Lasher and Faulkender’s Anxiety about Aging Scale and Influence of Aging Anxiety on Ageism among Nurses in the Republic of Croatia
Mach Zrinka 2020 Acta Medica Croatica Self-assessed quality of life (QOL) of residents receiving level 2 and level 3 social services in county-owned nursing homes in the city of Zagreb
Müller Maximilian 2023 Project leadership & society A process framework of shared leadership emergence in product development project teams
Gashi Feim 2023 Journal od Physical Education and Sport (JPES) The effect of proprioceptive neuromuscular facilitation technique on treating cervical radicuopathy
Gashi Feim 2023 Journal od Physical Education and Sport (JPES) Assesment of body weight in 14-15 year-old children and diffrences in dominant side and explosive force of upper extremities
Gashi Feim 2023 Journal od Physical Education and Sport (JPES) Early physiotherapy of the distal tibia and fibula fractures afterfixation – a case report
Gashi Feim 2023 BMC Sports Science, Medicine and rehabilitation Injuries in professional women's elite soccer players in Kosovo: epidemiological injury study
Gashi Feim 2023 Sports MDPI Predicting risk factors of lower exremity injuries in elite women's football: systematic review and meta-analisyis
Saidoun Amin 2023 European Project Management Journal; vol. 13, issue 2 2023 A process framework of shared leadership emergence in product development project teams
Znika Mateja 2019 Annals of agricultural and environmental medicine
Številke strani v reviji: 182-190
Physical activity, health-related quality of life and musculoskeletal pain among the student of physiotherapy and social sciences in eastern Croatia: a cross-sectional survey
Znika Mateja 2020 Družbena uporabnost socialne gerontologije (znanstvena monografija) Application of social gerontology in society Health promoting behaviours and health locus of control influencing the quality of life in the elderly population through their involvement in physical activities
Znika Mateja 2018 Dementia & physical activity among elderly: (scientific) review article. Demenca & fizična aktivnost v starosti: pregledni (znanstveni) članki Predictors influencing the involvement of the elderly in physical activities
Znika Mateja 2023 The Journal of Health Sciences Health locus of control and sociodemographic factors in older adults: insights from exercise programs – cross sectional study
Coif Tea 2021 KAIROS – Slovenska revija za psihoterapijo, 2021, letnik 15 (3-4), številke strani v reviji: 129-155 Analiza strahu pred smrtjo v domovih za starejše
Bakač Nikšič Nado 2022 Journal of applied health sciences Učinkovitost neoperativne dekompresijske strojne trakcije na radikularne sindrome
Kežman Mihaela 2023 Bogoslovni vestnik Pomen prenosa vrednot med generacijami
Poljak Damir 2022 SOCIJALNA PSIHIJATRIJA Inovativni konceptualni model sociokulturnih sastavnica kvalitete života starijih osoba
Švab Kavčič Irena 2023 Bogoslovni vestnik Percepcija duhovnosti in duhovne oskrbe pri zaposlenih v paliativni oskrbi stanovalcev slovenskih domov za starejše
Spicek Nikola 2023 Journal of the Croatian Association of Civil Engineers - Gradevinar Construction project organization for 3D printing technology
Afieroho Ulohomuno 2023 Organization, Technology and Management in Construction: An International Journal, Volume 15 Exploring the social legitimacy of urban road PPPs in Nigeria
Kokot Tomaž 2023 International Journal of Computers and Their Applications, 2023 Volume 30 No. 3, 259-266 Hybrid remote work models in project-organized small and medium-sized IT companies
Gashi Arbnore Ibrahimaj 2023 Journal of Physical Education and Sport, Vol. 23 (issue 3), Art 89, 2023 The effect of proprioceptive neuromuscular facilitation technique on treating cervical radiculopathy
Gashi Arbnore Ibrahimaj 2022 Sport Mont, 2022, 20(2), strani v reviji: 23‒26 Comparative Efficacy of Isometric versus Dynamic Exercises on Cervical Spondylosis
Wagner Reinhard  2022 Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal 14. 1 (2022): 2559 - 2570 Effects of lagging projectification in the public sector on realizing infrastructure projects
Halbwachs Helena Kristina 2022 Obzornik zdravstvene nege (2022) Kulturna kompetentnost v slovenski bolnišnični prehrani: kvalitativna opisna raziskava
Bratun  Urša  2022 Scandinavian Journal of Occupational Therapy 29. 6 (2022): 482-494 The motives of people who delay retirement: An occupational perspective
Bratun  Urša  2022 Journal of Occupational Science (2022) Motives of retirement-aged workers and the importance of doing, being, becoming, and belonging: a systematic review of qualitative studies
Bratun  Urša  2021 Journal of Aging Studies (2021): 1-10 Experiences and motives of retirement-aged workers during the first wave of COVID-19 in Slovenia: this was the first time in 40 years that I really saw spring
Gunnar Lühr 2021 Journal of Engineering, Design and Technology The Last-planner-system’s Impact On Project Culture
Rojc Gregor 2021 Monitor ISH: revija za humanistične in družbene znanosti 23. 2 (2021): 131-149 Vzgoja za odgovornost in avtonomijo kot sidrišče smisla, ki ga učitelji lahko najdejo v svojem delu
Koprivnik Matej 2021 Kakovostna starost 24. 1 (2021): 20-30 Kako indeks telesne mase in uporaba medicinsko tehničnih pripomočkov vplivata na kakovost življenja starejših bolnikov z multiplo sklerozo
Koprivnik Matej 2021 Obzornik zdravstvene nege 55. 1 (2021): 35-41
Štandeker  Nataša 2021 Kakovostna starost 24. 1 (2021): 129-155 Dejavniki, ki vplivajo na delovno sposobnost zaposlenih v institucionalnem varstvu starejših v Avstriji, Na Hrvaškem in v Sloveniji
Benko Snježana 2021 Collegium antropologicum 45. 1 (2021): 39-44 Burden of Informal Caregivers of Chronic Respiratory Failure Patients in Croatia
Coif Tea 2021 KAIROS – Slovenska revija za psihoterapijo 15. 3-4. Analiza strahu pred smrtjo v domovih za starejše
Kapel Alen 2021 Topics in Geriatric Rehabilitation 37. 1 (2021): 50-55 Impact of Physiotherapy Absence in COVID-19 Pandemic on Neurological State of Patients With Parkinson Disease
Gradišnik Lidija 2020
Journal of Neuroscience Methods 341. (2020)
Optimised isolation and characterisation of adult human astrocytes from neurotrauma patients
Kapel Alen 2020 Medicale care: past, present and future perspectives (2020) The importance for improvement of the existing GMFM score in neurological disorders
Kapel Alen 2020 Medicale care: past, present and future perspectives (2020) The interdisciplinary approach in the rehabilitation of patients with Rett syndrome
Koprivnik Matej 2020 Obzornik zdravstvene nege 54. 2 (2020): 104-112 Clinical features in adult multiple sclerosis patients: a cross-sectional study
Maček Zdravko 2022 Družbena uporabnost socialne gerontologije (2020): 105 - 121 Physical Activity of Elderly People
Petrovič  Tanja 2020 Kakovostna starost 23. 4 (2020): 7-15 Pomen empatije pri staranju in duševnem zdravju
Babić Dijana  2020 Journal of Neuroscience Methods 341. (2020): 1-7  Optimised isolation and characterisation of adult human astrocytes from neurotrauma patients
Babić Dijana  2020 Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 56. 2 (2020): 169-180 Detecting functional disabilities in elderly persons with cardiovascular diseases using the self-reporting method
Štandeker  Nataša 2020 Kakovostna starost 23. 3 (2020): 10-19 Življenje in delo v domovih starejših v Avstriji v času pandemije COVIDA-19
Kovačič Čelofiga Anita 2020 Informatologija 53. 1/2 (2020): 37-52 Roles and status of communication experts in the Police
Kovačič Tine 2020 Journal of intellectual disability research (2020): 1-14 The impact of multicomponent programmes on balance and fall reduction in adults with intellectual disabilities : a randomised trial
Halbwachs Helena Kristina 2019 Medkulturna oskrba v zdravstvu: znanstvena monografija (2019) Samozavedanje in kritična refleksija v modelih kulturne kompetentnosti v zdravstvu
Koprivnik Matej 2019 The Challenges of Social Gerontology  Factors contributing to the quality of older adult patients with multiple sclerosis
Lenart Tomaž 2019 The Challenges of Social Gerontology  Attitude towards modern technologies in the elderly
Berčan Mateja 2019 Journal of Educational and Social Research 9. 2 (2019): 67-71 Intergenerational Learning: A Cornerstone of Quality Aging
Kovačič Tine 2019 Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa 67. 3/4 (2019): 152-158 Vpliv gibalnih programov Specialne olimpiade Slovenije na izboljšanje gibljivosti ramenskega obroča odraslih oseb z intelektualno motnjo
Hawlina Maja 2019 Monitor ISH 21. 2 (2019): 123-144 Urbane kritične intervencije v prepletu javnega prostora in družbe spektakla
Žmauc  Tanja 2019 Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 70. 4 (2019): 265-272 Work ability index in Slovenian hospital nurses aged over fifty years
Kovačič Tine 2019 Kakovostna starost 22. 3 (2019): 71-93 Učinki vadbenih programov specialne olimpiade na telesno zdravje odraslih ljudi z intelektualno in razvojno motnjo
Kovačič Tine 2019 Kakovostna starost 22. 3 (2019): 71-93 Učinki vadbenih programov specialne olimpiade na telesno zdravje odraslih ljudi z intelektualno in razvojno motnjo
Kryžanowski Špela 2019 Urbani izziv 30. 2 (2019): 59-69 Primerjalna analiza med izbranimi priporočili fengshuijske šole oblike, jezikom vzorcev Alexandra in sodelavcev ter spoznanji okoljske psihologije
Pavšič Jerica 2019 Monitor ISH 21. 1 (2019) Upodobitve generala Maistra v ilustriranih pripovedih za mladino
Petrović Jesenovec Borut 2019 Monitor ISH 21. 1 (2019) Vzpostavitev komunističnega totalitarnega režima – primerjava med prevzemom oblasti v Rusiji oktobra 1917 in v Sloveniji februarja 1943
Čakalič Aleš 2019 Časopis za kritiko znanosti 47. 277 (2019): 203-225 Kozmopolitski humanizem v filmih hrvaškega režiserja Daliborja Matanića
Sonja Zoranić 2018 Acta medica Croatica 72. 3 (2018): 345-349 Retrospective analysis of central retinal vein and branch occlusion in the dubrovnik-neretva county
Sonja Zoranić 2018 Journal of Clinical Research and Ophthalmology 5. 2 (2018): 025-029 Epidemiolgy of Rhegmatogenous Retinal Detachment in Dubrovnik-Neretva County
Navernik Ignac 2018 Poligrafi 23. 89/90 (2018): 75-98 Cerkev kot globalni sindikat ubogih: Teološka izhodišča
Kraner Kaja 2018 Časopis za kritiko znanosti 46. 272 (2018): 42-61 Ambivalentna vloga sodobne umetnosti in nevladne sfere
Bejtullahu Alma 2018 Ženskost v glasbi skladateljic po 1918 : pogledi nekaterih manjših glasbenih kultur Evrope (2018): 91-107 Sodobne skladateljice na Kosovu : od kod prihajajo in kam gredo?
Kraner Kaja 2018 Časopis za kritiko znanosti 46. 272 (2018): 15-30 Kulturna politika kot tehnologija vladanja : med gospodarsko in socialno politiko. Časopis za kritiko znanosti
Kotnik Julija 2018 Monitor ISH 20. 2 (2018): 71-93 Vpliv filma na dojemanje posameznika
Jovan Nežka 2018 Monitor ISH 20. 2 (2018): 95-113 Teorije iger z gledišča ludističnih praks
Županić Mara 2018 Collegium Antropologicum 42. 4 (2018): 241–248 Relationship Between Functional Disabilities and Home Care Needs of Elderly in the City of Zagreb
Telebuh Mirjana 2018 Hrvatska revija za Rehabilitacijska istraživanja 54. 2 (2018): 49-58 Kvaliteta života osoba u subakutnoj i kroničnoj fazi oporavka nakon moždanog udara
Bertić Želimir 2018 Collegium Antropologicum 42. 3 (2018): 181-192 Globalization, Ageing Process and Attitudes of Younger Generations to Ageing
Globokar Klavdija 2018 Kakovostna starost 21. 1 (2018): 25-33 Prilagoditvena strategija partnerjev dementnih po odhodu v institucionalno oskrbo
Canjuga Irena 2018 Socijalna psihijatrija 46. 3 (2018): 229-250 Razlike u samoprocjeni samopoštovanja, socijalne i emocionalne usamljenosti s obzirom na sociodemografske karakteristike starijih osoba
Periček Krapež Vesna 2017 ANTHROPOS 49. 1-2 (2017): 159-170 Pomen premika paradigme od redukcionizma na emergetizem za zdravstvo, zdravljence in zdravljenje
Isrow Zachary 2017 Journal of Arts and Humanities 6. 6 (2017): 84-94 Defining Art and Its Future
Pucelj Maja 2017 Poligrafi 22. 85-86 (2017): 155-174 Islamophobia and Xenophobia in Slovenia Through the Eyes of Covered Muslim Women 
Görgner Janez 2017 Kakovostna starost 20. 3 (2017): 3-14 Rojstvo otrok s posebnimi potrebami in pot k osamosvojitvi v starosti njihovih staršev
Sajko Melita 2016 Journal of Hygienic Engineering and Design 15. 2 (2016): 23-30  Informatics survey of University students about the role of risk factors for the emergence of chronical diseases
Maček Zdravko 2016 Acta Medica Croatica 70. 1 (2016): 59 - 63 Positioning of Immobale Neurologic Patient
Kandrič Irena 2016 Bogoslovni vestnik 76. 1 (2016): 165 - 175 Ptujska Gora: komparacija slovenskega romarskega kraja s Fartacekovim modelom konstrukcije svetega prostora
Bejtullahu Alma 2016 Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 45. 2 (2016): 159-176 Glasba in ples narodnih manjšin v Sloveniji : nacionalna identiteta, eksotika, past stroke
Hostnik Bernarda 2015 Quo Vadis Ageing? Social gerontology; Alma Mater Europaea (2015): 333-344 The Inclusion Criteria for Anabolic Treatment of Osteoporosis of the Elderly With Fragility Hip Fracture
Görgner Janez 2015 Quo Vadis Ageing? Social gerontology; Alma Mater Europaea (2015): 67-86 Effect of Communication on the Empowerment in a Multigenerational Family
Kreuh Nives 2015 Vzgoja in izobraževanje 66. 2-3 (2015): 29-35 Na poti k e-kompetentni šoli preko E-šolstva, E-učbenikov in e-Šolske torbe
Globokar Klavdija 2014 Media, Culture and Public Relations 5. 2 (2014): 171-185 Young People's Relationship and Communication With the Elders