Tutorji in predstavniki magistrskih programov

Tutorstvo je sistematično in organizirano nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Uvedba tutorskega sistema je proces lažjega vključevanja novincev v študij in visokošolsko življenje in pomoč pri razreševanju študijskih in življenjskih problemov tekom študija. V procesu tutorstva sodelujejo študenti, tutorji študenti tutorji učitelji in drugi.

Ime E-pošta Letnik Smer
Ema Jereb Ema.jereb@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Lan Martin KOMPAN lan.kompan@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Maruša Korak marusa.korak@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Maja Kramberger maja.kramberger@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Zala Leskovar zala.leskovar@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Lea Mak lea.mak@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Lara Pleteršek lara.pletersek@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Maja Požar Maja.pozar@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Josefina Prislan Urek josefina.prislan@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Ana Rauter ana.rauter@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Nina Slana nina.slana@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Lara Škerlavaj lara.skerlavaj@almamater.si 2. letnik Fizioterapija VS
Ana Medvešček ana.medvescek@almamater.si 2.letnik Fizioterapija VS
Tina Pečan tina.pecan@almamater.si 2.letnik Fizioterapija VS
Dino Boshnjak dino.boshnjak@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Naomi Cvetko naomi.cvetko@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Hana Česnik hana.cesnik@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Špela Došler spela.dosler@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Maša Dvoršak masa.dvorsak@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Lina Hartman lina.hartman@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Lana Hrnčič lana.hrncic@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Maša Kavčič masa.kavcic@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Anja Lašič anja.lasic@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Žan Legat zan.legat@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Rok Paulinič rok.paulinic@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Leja Poljšak leja.poljsak@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Simon Rataj simon.rataj@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Larisa Šabec larisa.sabec@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Manca Schmid manca.schmid@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Jure Simon jure.simon@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Klara Trček klara.trcek@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Žan Uran zan.uran@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Vid Vedlin vid.vedlin@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Žiga Žekš ziga.zeks@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Eva Železnik eva.zeleznik@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Anja Žibert anja.zibert@almamater.si 3. letnik Fizioterapija VS
Mojca Horvat Trunkelj mojca.horvat@almamater.si 3.letnik  Fizioterapija VS
Neža Kramarič neza.kramaric@almamater.si 3.letnik  Fizioterapija VS
Neža Pahič neza.pahic@almamater.si 3.letnik  Fizioterapija VS
Sara Šabjan sara.sabjan@almamater.si 2. letnik Zdravstvena nega VS
Maja Kavaš maja.kavas@almamater.si 3. letnik Zdravstvena nega VS
Alen Sever alen.sever@almamater.si 3. letnik Zdravstvena nega VS
Kristina Slapernik Kristina.slapernik@almamater.si 3. letnik Akademija za ples VS
Jerneja Lipič Jerneja.lipic@almamater.si 2. letnik Socialna gerontologija VS
Nina Fajfar nina.fajfar@almamater.si 2. letnik Socialna gerontologija VS
Veronika Vodnik Veronika.vodnik1@almamater.si 2. letnik Zdravstvene vede MAG
Nina Ravnik Palka Nina.ravnik1@almamater.si 1. letnik ISH MAG
Rade Trivunčević Rade.trivuncevic@almamater.si 2. letnik ISH DR
Ines Orešković Cvetnić oreskovic.ines@gmil.com 1. letnik Fizioterapija DR

TUTORJI UČITELJI

Študijski program
Ime in priimek tutorja učitelja
e-naslov
Zdravstvena nega
Nataša Štandeker
Spletne in informacijske tehnologije
Izr. prof. dr. Matej Mertik
Arhivistika
prof. dr. Peter Klasinc
doc. dr. Miroslav Novak
ISH/humanistični študiji
Štud. Nina Ravnik Palka
as. dr. Gašper Pirc
doc. dr. Maruša Hauptman Komotar
 
Socialna gerontologija
doc. dr. Peter Seljak
Fizioterapija
doc. dr. Tine Kovačič
Management poslovnih sistemov
mag. Matjaž Kovač
mag. Mirjana Ivanuša Bezjak

Koordinator tutorstva

Koordinator tutorstva organizira usposabljanje za tutorje, ki se lahko odvijajo enotno za vse tutorje študente in tutorje učitelje, organizira letno srečanje tutorjev in prireja posvete za prenos dobrih praks.

Doc. dr. Tine Kovačič, tine.kovacic@almamater.si

Katarina Pernat, katarina.pernat@almamater.si

Online tutor

Online tutor pomaga študentom in učiteljem glede organizacije študija preko spletnih platform.

Sašo Bjelić, saso.bjelic@almamater.si