Tutorji in predstavniki magistrskih programov

ime priimek mail letnik študijska smer
Jure Simon  jure.simon@almamater.si 2. letnik Fizioterapija MB
Maruša Urh marusa.urh@almamater.si 2. letnik Fizioterapija MB
Lina Lubajnšek lina.lubajnsek@almamater.si 2. letnik Fizioterapija MB
Mojca Končan Marinček mojca.koncan@almamater.si 2. letnik Fizioterapija MB
Matej Mravljak matej.mravljak@almamater.si 2. letnik Fizioterapija MB
Hana Simonič hana.simonic@almamater.si 3. letnik Fizioterapija MB
Rok Pivec rok.pivec@almamater.si 3. letnik Fizioterapija MB
Mateja Kozic mateja.kozic@almamater.si 3. letnik Fizioterapija MB
Matic Petrič matic.petric@almamater.si 3. letnik Fizioterapija MB
Lana Ritlop lana.ritlop@almamater.si 3. letnik Fizioterapija MB
Nuša Vugrinec nusa.vugrinec@almamater.si 3. letnik Fizioterapija MB
Katja Jarkovič katja.jarkovic@almamater.si 3. letnik Fizioterapija MB
Rebeka Rap rebeka.rap@almamater.si 3. letnik Fizioterapija MB
Nikita Polner nikita.polner@almamater.si 3. letnik Fizioterapija MB
Sofia Markovič sofia.markovic@almamater.si 3. letnik Fizioterapija MB
Nina Pečnik  nina.pecnik@almamater.si 3. letnik Fizioterapija MB
Veronika Vodnik  veronika.vodnik@almamater.si absolventka Fizioterapija MB
Lorenza Jez lorenza.jez@almamater.si 2. letnik Fizioterapija KP
Mojca Haberman mojca.haberman@almamater.si 2. letnik Fizioterapija LJ
Tia Brazda tia.brazda@almamater.si 3. letnik Fizioterapija KP
Tadej Kozar tadej.kozar@almamater.si 2. letnik Zdravstvena nega VS
Nuša Mesarec nusa.mesarec@almamater.si 2. letnik Zdravstvena nega VS
Luka Kuhar luka.kuhar@almamater.si 3. letnik Zdravstvena nega VS
Vanesa Bogar vanesa.bogar1@almamater.si 3. Letnik Zdravstvena nega VS
Sašo Ozvatič saos.ozvatic@almamater.si absolventka Zdravstvena nega VS
Tjaša Rojht tjasa.rojht@almamater.si 2. letnik Socialna gerontologija VS
Martina Piskar martina.piskar@almamater.si 2. letnik Socialna gerontologija VS
Kaja Marion Ribnikar kaja.ribnikar@almamater.si   Akademija za ples VS
Nataša Djurič natasa.djuric@almamater.si   Akademija za ples VS
Tea Uršič tea.ursic1@almamater.si 2. letnik Management MAG
Žan Jerenko zan.jerenko1@almamater.si 1. letnik Socialna gerontologija MAG
Veronika Gorišek veronika.gorisek3@almamater.si 3. letnik Socialna gerontologija DR
Boris Spitzer boris.spitzer@almamater.si   SKM DR