Erasmus+ mobilnost za osebje

Program Erasmus+ na področju visokega šolstva omogoča sofinanciranje mobilnosti profesorjev in vseh strokovnih delavcev za namen poučevanja, izobraževanja ali usposabljanja na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah oziroma podjetjih v tujini.

Sredstva za sofinanciranje so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškemu osebju na visokošolski instituciji.

Kam na mobilnost

 • Države programa: Države članice Evropske unije in Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Srbija, Makedonija.
 • Partnerske države: Ostale države sveta po dogovoru (20% odhodnih mobilnosti).

Oblike mobilnosti

Erasmus+ osebju omogoča naslednji obliki mobilnosti:

 • mobilnost z namenom poučevanja na visokošolski instituciji.
 • mobilnost z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«).

Poučevanje v tujini

Mobilnost za poučevanje omogoča pedagoškemu ali strokovnemu osebju visokošolske institucije, da poučuje na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Poučujete lahko na eni izmed partnerskih institucij, s katerimi ima AMEU podpisan medinstitucionalni Erasmus+ sporazum. Najdete jih tukaj.

V primeru, da želite poučevati na univerzi, s katero AMEU še nima podpisanega sporazuma, nas prosim kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Trajanje mobilnosti

Poučevanje v tujini mora trajati od 2 dni do 2 meseca, če greste v države programa, ali 5 dni do 2 meseca v primeru mobilnosti v partnerske države. Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Mobilnost mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tistega tedna.

Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za več informacij kontaktirajte na erasmus@almamater.si

Usposabljanje v tujini

Mobilnost z namenom usposabljanja omogoča vsem zaposlenim, tako pedagoškemu kot tudi nepedagoškemu osebju na AMEU, možnost usposabljanja na visokošolskih institucijah ali drugih organizacijah/ podjetjih iz programskih držav. Poteka lahko obliki izobraževalnih dogodkov v tujini, izobraževalnih obiskov na delovnem mestu ali usposabljanja na partnerski visokošolski instituciji na katerakoli javni ali zasebni organizaciji oziroma podjetju, aktivnemu na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Za usposabljanje v tujini (tudi, če greste na univerzo), ni potreben predhodno podpisan medinstitucionalni sporazum o sodelovanju.

Trajanje aktivnosti

Usposabljanje v tujini mora trajati 2 dneva do 2 meseca, če greste v države programa, ali 5 dni do 2 meseca v primeru mobilnosti v partnerske države.Sredstva so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškega osebja na visokošolski instituciji.

Pri iskanju primernih podjetij ali insitutcij za usposabljanje, si lahko pomagate z naslednjimi spletnimi stranmi:

Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za več informacij kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Povezava na spletno stran Cmepius: https://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx

CILJI MOBILNOSTI V PROGRAMU ERASMUS+

 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti;
 • boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;
 • novosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in dejavnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi; 
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente; 
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu.