Page background

Pedagoški sodelavci

PREDSTOJNIK ODDELKA EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE
Red. prof. dr. Jurij Toplak
T: 02 25 01 997
E: jurij.toplak@almamater.si
PREDSTOJNICA ODDELKA SOCIALNA GERONTOLOGIJA
Red. prof. dr. Jana Goriup
T: 02 25 01 997
E: jana.goriup@almamater.si
PREDSTOJNICA ODDELKA ZA EKOREMEDIACIJE
Doc. dr. Tanja Bagar
T: 059 333 074
E: tanja.bagar@almamater.si
PREDSTOJNIK ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV
Doc. dr. Gregor Pivec
T: 02 25 01 999
E: gregor.pivec@almamater.si
PREDSTOJNIK ODDELKA ZDRAVSTVENA NEGA
Viš. pred. Edvard Jakšič, mag.
T: 02 25 01 999
E: edvard.jaksic@almamater.si
PREDSTOJNIK ODDELKA ZA ARHIVISTIKO IN DOKUMENTOLOGIJO
Izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc
T: 02 25 01 999
E: peter.klasinc@almamater.si
DEKAN AKADEMIJE ZA PLES
Doc. dr. Svebor Sećak
T: 02 25 01 999
E: svebor.secak@almamater.si
VODJA KATEDRE ZA FIZIOTERAPIJO
Viš. pred. Mladen Herc, mag.
T: 059 333 073
E: mladen.herc@almamater.si
DEKAN FAKULTETE INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS – FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ
prof. dr. Lenart Škof
T: 02 25 01 999
E: lenart.skof@almamater.si
PREDSTOJNIK ODDELKA ZA SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
izr. prof. dr. Matej Mertik
T: 02 25 01 999
E: matej.mertik@almamater.si