Spletne in informacijske tehnologije

Vstopite v svet tehnologije spleta ter se podajte na potovanje skozi najnovejše tehnološke, strokovne in podjetniške vsebine!

Dodiplomski študijski program Spletne in informacijske tehnologije (VS) na Alma Mater Europaea je edini program na slovenskih univerzah, ki se osredotoča na splet kot osrednji komunikacijski prostor. Program so načrtovali profesorji iz podjetij in industrije  ter vrhunski mednarodni strokovnjaki in raziskovalci. V praktični del študijskega programa Spletne in informacijske tehnologije so v veliki meri vključena vsa pomembna slovenska IKT podjetja in organizacije. Program vključuje prakso študenta v vseh letnikih in kot tak predstavlja korak pred drugimi študiji saj je tesno povezan z realnim okoljem, kjer študentje pridobijo ključne izkušnje in veščine. Kot predavatelji v programu sodelujejo tudi profesorji z najboljših univerz, kot sta na primer Univerza za tehnologijo v Krakowu in Freie Universität Berlin.

Struktura in dinamika spletnih skupnosti, družbena omrežja, platforme za znanje ter nova družbena in politična zavest so spremenili načine dela, razmišljanja in organiziranja življenja. To je prineslo nove izzive, potrebe, storitve in kreativne poklice na področju digitalnih tehnologij kot so podatkovni analitik, strokovnjak za digitalni marketing in družbena omrežja, oblikovalec in razvijalec mobilnih in spletnih rešitev ter številna druga.

Zakaj izbrati program Spletne in informacijske tehnologije (VS)?

Naš program študentom omogoča, da se naučijo snovati, razvijati in dizajnirati spletne in mobilne aplikacije na različnih napravah. Pod strokovnim menstorstvom v visokotehnoloških podjetjij in organizacijah bodo pridobili veliko mero podjetniških veščin in praktičnih izkušenj. Program pa se ne omejuje  zgolj na tehnične vidike kot klasični programi s področja računalništva. V skladus svetovnimi trendi in razvojem vključuje tudi znanja, ki so potrebna za razumevanje medsebojne povezanosti tehnologije in človeka. V program smo zato vključili  znanja s področja podjetništva, dizajna, psihologije, ekonomije in prava ter drugih povezanih disciplin, ki so potrebna za kreativno ustvarjanje novih rešitev v spletu. To pa zahetva  nove pristope, skupinsko delo, odprto razmišljanje in sodelovanje ter povezovanje med ljudmi iz različnih strok.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS.

Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere 60 ECTS in iz 2. letnika 45 ECTS.


*  Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

TEHNOLOGIJA IN ČLOVEK

Dodiplomski študijski program Spletne in informacijske tehnologije na Alma Mater Europaea ECM je program s področja digitalnih tehnologij, ki se osredotoča na splet. Vključuje znanja, ki so potrebna za razvoj spletnih in mobilnih rešitev s poudarkom na praksi in podjetniških veščinah, zraven vidika tehnološkega razvoja pa vključuje tudi znanja s področja humanistike in prava, ki so danes potrebna za uvedbo tehnologij kot je na primer etika, pravo in družba.  

Za razliko od klasičnih programov s področja računalništva in informacijsko komunikacijskih tehnologij program Spletne in informacijske tehnologije gradi na prakitičnem delu, ki je zraven predavanj in vaj vključeno v predmetnik s projektnim delom v gospodarstvu. Študentje tako znanja razvijajo z realnim okoljem ob sodelovanju industrije in podjetij v regiji. Ta so integrirana v vsak letnik študija v obliki projekta, v zaključnem letniku pa v diplomski projekt.  

Program študentom s tem ves čas omogoča pridobivanje znanj in veščin, ki jih danes zahteva hiter proces digitalne transformacije, kar prinaša veliko konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi študijskimi programi računalništva in informatike.

1. LETNIK

  Predmet ECTS
1 Uvod v informacijske znanosti (OIZ) 8
2 Socialni mediji in sistemi za upravljanje z vsebinami (SMSUV) 6
3 Uvod v programiranje (UVP) 8
4 Arhitektura spleta in načrtovanje spletnih strani (ASN2S) 8
5 Podatkovna in spletna analitika (PSA) 8
6 Osnove podjetništva in kreativni pristop (OPKP) 6
7 Izbirni predmet I 6
8 Projekt 1 (P1) 10
Skupaj  60

2. LETNIK

  Predmet ECTS
9 Informacijski sistemi (IS) 6
10 Uvod v podatkovne zbirke in baze podatkov (UPZPB) 8
11 Spletno programiranje (back-end, front-end) (SP) 8
12 Razvoj in načrtovanje spletnih rešitev za SMEs (RNSMEs) 8
13 Uvod v kriptografijo in varnost podatkov (UKVP) 8
14 Ekonomika spleta in poslovni modeli (ESPM) 6
15 Izbirni predmet II (IP2) 6
16 Projekt (P2) 10
Skupaj 60

3. LETNIK

  Predmet ECTS
17 Uporabniška izkušnja (UI) 8
18 Integracija spletnih rešitev in spletni servisi (ISR2S) 8
19 Spletni marketnig (SM) 6
20 Računalništvo v oblaku in mobilne rešitve
(ROMR)
8
21 Izbirni predmet III 6
22 Izbirni predmet IV 6
23 Diplomski projekt (DP) 18
Skupaj 60
Skupaj za celotni program 180

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1 Digitalna fotografija, ekspresija fotografske podobe 6
2 Vizualni jezik, vizualna kultura in komunikacija 6
3 Deljena ekonomija in kriptovalute 6
4 Investiranje in trgovanje s kriptovalutami 6
5 Inteligentni sistemi 6
6 Informacijska varnost 6
7 Mobilne tehnologije 6
8 Osnove internetnih politik 6
9 Odprta koda 6
10 Omrežja in porazdeljeni sistemi 6

 

Prednosti študija

Dodiplomski študijski program Splet in informacijske tehnologije se zaradi svoje interdisciplinarnosti in prepleta z gospodarstvom razlikuje od podobnih obstoječih programov. Poleg tehničnih vidikov spleta program uči študente, da razumejo psihološke, družbene, gospodarske in politične odnose  na spletu s posebnim poudarkom na podjetništvu.

Ključne prednosti študija:

 • prvi študij v Sloveniji, ki se osredotoča na splet,
 • podjetniški pristop in kreativnost tehničnega študija v skladu s svetovnimi trendi,
 • praktični del pod strokovnim mentorstvom v visoko tehnoloških podjetjih,
 • edinstvene priložnosti za mednarodne izmenjave in zaposlitve,
 • kreativen poklic prihodnosti, ki spreminja vse druge poklice,
 • izvedba programa, prilagojena tudi zaposlenim.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Diplomanti lahko zgradijo svojo kariero na sledečih področjih:

 • mala in srednja podjetja, ki so usmerjena k strankam in prisotna na spletu. Skoraj vsako večje podjetje, ki se ukvarja s strankami, ponuja spletne platforme za prodajo svojih izdelkov ali storitev (digitalni marketing);
 • (samostojno) podjetništvo in razvoj storitev/izdelkov za splet, ustanovitev lastnega podjetja in razvoj kreativnega poslovanja;
 •  javna uprava in ​​agencije, ki vodijo platforme za informiranje ali komuniciranje s skupnostmi;
 • IT sektor, kot so svetovalna podjetja, ponudniki družbenih omrežij in podjetja za razvoj programske opreme, ki potrebujejo strokovnjake za splet;
 • akademsko okolje z nadaljevanjem študija, saj dodiplomska stopnja programa izpolnjuje pogoje za vpis na magisterij Spletnih znanosti, ki bo na Alma Mater Europaea na voljo v okviru sodelovanja z nemškimi univerzami.

Poklici, v katerih se lahko razvijajo diplomanti po končanem študiju, so: oblikovalec in razvijalec spletnih rešitev, podatkovni analitik, IT svetovalec, podjetnik (AMEU nudi podporno infrastrukturo za podjetnike), nadaljevanje študija v akademski karieri.

 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani inženir spletnih in informacijskih tehnologij (VS) / diplomirana inženirka spletnih in informacijskih tehnologij (VS) (dipl. inž. splet. in inf. teh.)
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Koper, Murska Sobota, Ljubljana, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: Oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja