Raziskovalno delo

Cilj Alma Mater Europaea - ECM na področju znanstveno raziskovalnega dela je postati prvovrsten center odličnosti. Znanstveno raziskovalno delo na Alma Mater Europaea - ECM se odvija v raziskovalnih skupinah s posebnimi raziskovalnimi projekti.

Znanstveno raziskovalno delo je fundamentalno in aplikativno. Raziskovalni projekt »Fizika evolucijskih procesov« je izrazito temeljna raziskava, ki povezuje nekaj znanstvenikov iz vseh kontinentov, katerega mednarodna odmevnost je v samem svetovnem vrhu, ima pa izjemen tudi uporabni značaj v družbi. Znanstveno raziskovalni projekti s področja virologije in genetike imajo poseben pomen tudi za zdravstvene vede. Z organizacijo mednarodnih znanstvenih konferenc in aktivno udeležbo naših znanstvenikov je Alma Mater dokazala primerljivost z uglednimi svetovnimi univerzami. Raziskave v okviru Instituta za medkulturne in judovske študije, ki so sicer temeljne, imajo tudi izrazito aplikativen značaj v odnosu do specifični depriviligiranih skupin v prostoru, ki je zgodovinsko multikulturen, tako narodnostno, kot versko, ekonomsko odrinjen, prometno pa dislociran. Isto velja za program »Uveljavljanje volilne pravice oseb s posebnimi potrebami«, ki ima izrazito aplikativen značaj, ter pomeni komplementaren program zdravstvenim raziskavam.