Prijava za vpis

Odprt je tretji prijavni rok za vpis na vse dodiplomske in podiplomske študijske programe na Alma Mater.


Dodiplomski študij

Tretji prijavni rok: 17. 9. – 30. 9. 2021
 


Podiplomski študij

Tretji prijavni rok: 17. 9. – 30. 9. 2021