Prijava za vpis

Odprt je prvi prijavni rok za dodiplomske in podiplomske študijske programe Alma Mater in sicer od 17. 2. 2023 – 27. 3. 2023 za koncesionirane programe (Zdravstvena nega in Socialna gerontologija – REDNI in IZREDNI študij) in od 17. 2. 2023 do 9. 7. 2023 za nekoncesionirane študijske programe.

Prijava na Alma Mater je neodvisna od prijave na javne visokošolske zavode in je za vas popolnoma neobvezujoča. Zavežete se šele ob vpisu na študijski program, ko podpišete pogodbo ter poravnate prvi obrok šolnine ter vpisnino oziroma podpišete vpisni list v primeru REDNEGA študija.

Na študij se lahko prijavite v treh prijavnih rokih. Prijavni roki se razlikujejo za koncesionirane študijske programe (visokošolski študijski program Zdravstvena nega in visokošolski študijski program Socialna gerontologija – IZREDNI in REDNštudij) ter za vse ostale nekoncesionirane študijske programe. 


Prijavni roki za koncesionirane študijske programe (redni in izredni visokošolski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija)

Prvi prijavni rok: 17. 2. 2023 – 27. 3. 2023

Drugi prijavni rok: 21. 8. 2023 – 25. 8. 2023

Rok za zapolnitev prostih mest: samo v primeru da ostanejo še prosta mesta


Prijavni roki za nekoncesionirane študijske programe (dodiplomske in podiplomske študijske programe)

Prvi prijavni rok: 17. 2. 2022 – 9. 7. 2023

Drugi prijavni rok: 11. 7. 2023 – 14. 9. 2023

Tretji prijavni rok: 15. 9. 2023 – 30. 9. 2023

Prijava za študij na Alma Mater poteka preko portala eVŠ na povezavi portal.evs.gov.si/prijava.

Več informacij najdete na naslednji povezavi: 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ