Prijava za vpis

Odprt je tretji prijavni rok za nekoncesionirane študijske programe na Alma Mater in sicer od 16. 9. 2022 – 30. 9. 2022.

Tretji prijavni rok za zapolnitev prostih mest za koncesionirana študijska programa (redni in izredni visokošolski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija) bo odprt v terminu od 22. 9. – 23. 9. 2022. Prosta mesta so ostala na obeh študijskih programih – visokošolski redni študij Socialna gerontologija in Zdravstvena nega. Prosta mesta so na voljo tudi za izredni študij.

V tretjem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati:

  • ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,

  • ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov ter

  • sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Prijava za študij na Alma Mater poteka preko portala eVŠ na povezavi portal.evs.gov.si/prijava.


Prijava na Alma Mater je neodvisna od prijave na javne visokošolske zavode in je za vas popolnoma neobvezujoča. Zavežete se šele ob vpisu na študijski program, ko podpišete pogodbo ter poravnate prvi obrok šolnine ter vpisnino. 

Na študij se lahko prijavite v treh prijavnih rokih. Prijavni roki se razlikujejo za koncesionirane študijske programe (viskošolski študijski program Zdravstvena nega in visokošolski študijski program Socialna gerontologija – IZREDNI in REDNI študij) ter za vse ostale nekoncesionirane študijske programe. 


Prijavni roki za koncesionirane študijske programe (redni in izredni visokošolski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija)

Prvi prijavni rok: 15. 2. 2022 – 18. 3. 2022

Drugi prijavni rok: 19. 8. 2022 – 23. 8. 2022

Tretji prijavni rok: 22. 9. 2022 – 23. 9. 2022


Prijavni roki za nekoncesionirane študijske programe (dodiplomske in podiplomske študijske programe)

Prvi prijavni rok: 12. 2. 2022 – 10. 7. 2022

Drugi prijavni rok: 11. 7. 2022 – 15. 9. 2022

Tretji prijavni rok: 16. 9. 2022 – 30. 9. 2022