Prijava za vpis

Odprt je prvi prijavni rok za vpis na vse dodiplomske in podiplomske študijske programe na Alma Mater.

Prvi prijavni rok za izredni študij (za vse programe razen za visokošolski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija)


Dodiplomski študij

Prvi prijavni rok za izredni študij (za vse programe razen za visokošolski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija)

Prvi prijavni rok: 15. 2. - 10. 7. 2022

Prvi prijavni rok za redni in izredni visokošolski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija

Prvi prijavni rok: 15. 2. - 18. 3. 2022


Podiplomski študij

Prvi prijavni rok: 15. 2. - 10. 7. 2022