Alma Mater Europaea je univerza


Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je 21. marca 2024 potrdil akreditacijo univerze Alma Mater Europaea – ECM.

“Naša dolgoletna prizadevanja, da še uradno stopimo ob bok kot univerza ostalim svetovo priznanim izobraževalnim institucijam, so se uresničila. S tem, ko smo postali univerza, se je utrdila pozicija Alma Mater v slovenski in mednarodni javnosti ter dokazala odgovornost učiteljev in študentov pri izpolnjevanju standardov in pričakovanj glede kakovosti dela, kadrov in organizacije,” je pojasnil prof. dr. Ludvik Toplak, po novem rektor Univerze Alma Mater. 

“Naše poslanstvo je razvijanje novih deficitarnih in obstoječim univerzam komplemetarnih programov ter kakovostnih kadrov, ki so konkurenčni na domačem in evropskem trgu. Alma Mater si je zastavila cilj, da se razvije v center odličnosti za Slovenijo in širši srednjeevropski prostor. Sledili bomo potrebam gospodarstva in javnih služb po principih kakovosti, relevance in racionalizacije,” še dodaja dr. Ludvik Toplak. Status univerze Alma Mater omogoča vključitev v nekatera mednarodna združenja, katerih članstvo se pogojuje s članstvom v nacionalni rektorski konferenci.

Strokovni team, ki je pripravil elaborat in vodil postopek je usmerjala doc. dr. Barbara Toplak Perovič, izkušena poznavalka visokošolskega sistema: “Študij na Alma Mater Europaea je bil že sedaj garancija kakovosti, ki je priznana tako med študenti kot tudi med delodajalci. Veseli pa nas, da je Alma Mater pridobila tudi ugled, ki ga priznavata znanstvena, akademska in strokovna skupnost. Univerza mora izkazovati posebno kakovost na področju izobraževanja in znanstvenega raziskovanja ter s tem povezane dosežke. Dokaz uspešnega dela se kaže v vsaj 5-10 odstotni letni rasti števila študentov, učiteljev, raziskovalcev in vseh drugih kazalnikov.”

“S tem, ko je Alma Mater postala univerza se je povečala možnost kakovostne in racionalne internacionalizacije, ki bo sposobna svetu posredovati dosežke slovenske znanosti in spremljati ter prevzemati in nadgraditi dosežke svetovnih centrov znanja in kulture, kot prava evropska univerza,” dodaja prof. dr. Jurij Toplak, ki bo skrbel za mednarodno povezovanje.

Iskrene čestitke in izraz navdušenja ter besede vzpodbude in dobre želje za uspešno sodelovanje tudi v prihodnje je Univerzi Alma Mater Europaea predal častni predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti iz Salzburga prof. dr. Felix Unger.

Univerza je avtonomni, znanstveno-raziskovalni, umetniški in izobraževalni visokošolski zavod s posebnim položajem. Akreditacija zagotavlja, da institucija izpolnjuje posebna merila v zvezi s fakultetnimi kvalifikacijami, učnim načrtom, študentskimi službami in splošnimi izobraževalnimi rezultati. Skrbi za najvišjo kakovost razvoja znanosti, strokovnosti in umetnosti in ima akreditirane študijske programe na vseh treh stopnjah do doktorata na vsaj štirih znanstvenoraziskovalnih disciplinah po klasifikaciji Frascati in vsaj petih izobraževalnih področjih po KLASIUS, vključno z umetnostno akademijo.

Organi univerze so rektor, senat, upravni odbor in študentski svet. Senat univerze izvolijo senati članic univerze tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja. 

***

Alma Mater Europaea - ECM je bila pred 15. letimi, na pobudo članov podonavske rektorske konference, ustanovljena s poslanstvom, da razvije nove in decifitarne akademske programe ter tako prispeva k reintegraciji Evrope. 

Akademski patronat ji je zaupala Evropska akademija znanosti in umetnosti iz Salzburga, najreprezentativnejša akademska institucija v Evropi, ki združuje preko 2000 znanstvenikov in 37 Nobelovih nagrajencev. 

V teh letih se je razvila v univerzitetno institucijo, ki izobražuje in raziskuje na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni s področja zdravja, sociale, managementa, humanistike, arhivistike, umetnosti, ekologije, plesa ter informacijske tehnologije, vključno z umetno inteligenco. 

Alma Mater sodeluje s številnimi priznanimi svetovnimi univerzami in v izobraževanje vključuje vrhunske znanstvenike ter strokovnjake iz prakse.