Alma Mater krepi mednarodno sodelovanje


Rektor Univerze Alma Mater Europaea se v Poljskem Lublinu udeležuje 4. kongresa pobude Treh morij - The Three Seas Initiative Forum of Regions.

Mreža univerz Treh morij danes vključuje skupno 14 univerz iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Estonije, Madžarske, Latvije, Litve, Romunije, Slovaške, Slovenije in Ukrajine.

Forum regij, ki ga je leta 2018 ustanovil predsednik Poljske Andrzej Duda, je postal pomemben mednarodni gospodarski dogodek. Duda je ob letošnji otvoritvi foruma poudaril pomemben napredek, dosežen pri energetski varnosti in gospodarski odpornosti med državami članicami. 

Glavna tema dogodka je osredotočena na prihodnost digitalnih univerz in priložnosti, ki jih prinaša ta preobrazba. Cilj konference je razumeti in razviti strategije, ki bodo univerzam omogočile uspešno prilagajanje hitro spreminjajočemu se digitalnemu svetu, hkrati pa čim bolj izkoristile prednosti mednarodnega akademskega sodelovanja v okviru mreže univerz Treh morij.

V okviru dogodka so se zvrstile številne panelne razprave, predavanja in delavnice, ki so udeležencem omogočile izmenjavo znanj in izkušenj ter navezovanje dragocenih akademskih in strokovnih stikov. V razpravi o umetni inteligenci in njenem pomenu pri izboljšanju človekovega življenja je sodeloval tudi vodja mednarodne pisarne na Alma Mater doc. dr. Luka Martin Tomažič.

Pobuda Tri morja, katere del je konferenca, je namenjena krepitvi sodelovanja med državami srednje in vzhodnoevropske regije, kar naj bi prineslo koristi ne le na področju izobraževanja, temveč tudi na drugih družbeno-ekonomskih področjih. Pobuda je prav tako usmerjena v krepitev mednarodnega sodelovanja med univerzami, izmenjav in širjenje raziskav ter ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva in storitev za investitorje ter razvoj naprednih oblik mednarodnega sodelovanja.