Alma Mater postala podpisnica MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM 2020


Predsednik Alma Mater Europaea prof. dr. Ludvik Toplak se v Bologni udeležuje slovesnosti ob obletnici Magna Charta Universitatum. V sklopu dogodka, ki združuje voditelje svetovnih univerz, je Alma Mater podpisala deklaracijo Magna Charta, ki deklarira povezanost raziskovalnega in izobraževalnega dela univerz ter poudarja akademsko svobodo in institucionalno ter ekonomsko avtonomijo.

Magna Charta Universitatum 1988 je dokument, ki ga je do danes podpisalo 965 rektorjev in vodij univerz iz Evrope in drugod. Vsebuje načela akademske svobode in institucionalne avtonomije kot vodilo za dobro upravljanje in samorazumevanje univerz v prihodnosti. Alma Mater Europaea – ECM se je podpisnikom, ki si prizadevajo zagotoviti celovitost izobraževalnega in znanstvenega dela v institucijah in družbi pridružila že leta 2017.

»V letu 2020 prenovljena deklaracija Magna Charta Universitatum, ki sem jo danes podpisal, poudarja odgovornost univerze za razvoj znanja in desiminacijo znanja zlasti v izobraževanju ter odgovornost univerze v družbi kot celoti. Gre za aktivno vlogo in odgovornost, kar je tudi vsebina letošnje konference,« je povedal predsednik Alma Mater prof. dr. Ludvik Toplak in dodal, da je Alma Mater strateško usmerjena k razvoju kakovostnih, komplementarnih in deficitarnih, evropsko orientiranih aplikativnih in konkurenčnih študijskih programov, ki izobražujejo za zaposljive poklice. »Danes govorimo o družbeni odgovornosti univerze. Poudarja se odgovornost univerze za regionalni, nacionalni in obče človeški razvoj,« še zaključi.