Direktorska šola uspešno zaključena


Podelili smo diplomske listine direktorjem in vodjem služb v socialno varstvenih zavodih, ki so na Alma Mater uspešno zaključili program za vodenje socialno varstvenega zavoda – direktorska šola.

Sredi trenutnega kompleksnega sveta in hitro spreminjajoče se dinamike se področje upravljanja posameznih organizacij oži. Znotraj vodstvenih akademskih krogov je velik poudarek usmerjen na karizmatične osebnosti vodij, ki se spretno soočajo z usmerjanjem sprememb in ustvarjajo motvacijsko okolje, ki pripelje do učinkovitega sodelovanja s kolegi in nenehnega učenja.

Udeleženci so pridobili potrebna nova znanja, spretnosti ter sposobnosti, ki jih bodo sedaj zmožni integrirati v celovito razumevanje obravnavanih tematik ter uporabiti v praksi pri vodenju socialno varstvenih zavodov. 

Vsebine izobraževanja so razdeljene na vodenje zavoda, razvoj kadrov in upravljanje ter oblikovanje novih rešitev z vidika družbenih sprememb in so temeljile na usmeritvah Socialne zbornice Slovenije. Pri izvedbi izobraževalnega programa so sodelovali ugledni strokovnjaki, ki so z udeleženci delili praktične izkušnje vodenja socialno varstvenih zavodov in so seznanjeni s problematiko zavodov ali pa imajo druga znanja in izkušnje, relevantne za delovanje socialno varstvenih zavodov in dobrobit uporabnikov zavodov.