Dr. Kristovič izvoljen v rednega profesorja


Senat Alma Mater Europaea - ECM je na današnji seji, 27. septembra 2023, izr. prof. dr. Sebastjana Kristoviča imenoval v rednega profesorja.

Dr. Sebastjan Kristovič je leta 2004 diplomiral na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru (FERI), nato je leta 2008 diplomiral na TF Univerze v Ljubljani iz področja filozofije in psihologije – logoterapije ter leta 2013 doktoriral iz področja logoterapije (Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije) na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu (Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Teološka fakulteta). Je kordinator študijskega procesa in predsednik Akademskega zbora na Alma Mater Europaea – ECM ter predstojnik študijskega programa za izpopolnjevanje Logopedagogika. 

Je tudi direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo, v okviru katerega deluje tudi Svetovalno-terapevtski center za družine, pare in posameznike ter raziskovalec in član programske skupine Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS): Raziskave kulturnih formacij na fakulteti AMEU - Institutum studiorum humanitatis. Prav tako je vodja 3 letnega ARRS (Agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije) projekta Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja. 

Dr. Kristovič je član Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Ima preko 480 bibliografskih zadetkov in je prvi/vodilni avtor osmih izvirnih znanstvenih člankov, osmih  preglednih znanstvenih člankov in 55 strokovnih člankov. Je avtor treh znanstvenih monografij in urednik ter šest krat avtor posameznih poglavij v monografskih publikacijah. Je mentor pri dveh zaključenih doktorskih disertacijah, somentor pri dveh zaključenih doktorskih disertacijah, mentor pri sedemnajstih zaključenih magistrskih nalogah, somentor pri dveh zaključenih magistrskih nalogah in mentor pri enaintridesetih zaključenih diplomskih nalogah.

Na podlagi treh pozitivnih poročil poročevalcev v sestavi zasl. prof. dr. Janeka Museka, zasl. prof. dr. Stanka Gerjolja in red. prof. dr. Vinka Potočnika je kandidat dr. Sebastjan Kristovič izpolnil vse pogoje za izvolitev v naziv redni profesor. Senat Alma Mater je kandidata izvolil v naziv redni profesor za predmetno področje Psihologija za neomejeno dobo.

Del obveznosti za izvolitev v naziv je predstavljalo tudi nastopno predavanje z naslovom Noo-psihološki vidiki zasvojenosti z zasloni in družbenimi omrežji.

"Zasloni ubijajo otrokovo strast in kreativnost, uničujejo njihovo vedoželjnost in razposajenost, popačijo občutek za lepo, razkrajajo njihov občutek za to, da so nekaj posebnega in nenadomestljivega. Zasloni so mlade odtujili ne samo od drugih, ampak tudi od samih sebe," poudarja dr. Kristovič.