Dr. Tomažič sodeluje pri nastajanju nove knjižne izdaje s področja prava


Nastaja druga izdaja Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). Avtor poglavij v tej knjigi, ki bo izšla tekom meseca februarja 2023, je tudi docent za področje prava na Alma Mater dr. Luka Martin Tomažič.

Prvi Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), urednikov dr. Damjana Korošca, dr. Katje Filipčič in Stojana Zdolška je izšel leta 2019. Predstavlja poglobljeno znanstveno, sistemsko analizo številnih kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij na več kot 3000 straneh, pri katerem je sodelovalo 47 strokovnjakov z vseh področij prava, tako teoretiki kot praktiki.

Zaradi izjemnega uspeha pri sodnikih, tožilcih, odvetnikih, teoretikih kazenskega prava ter tudi gospodarstvenikih, inšpektorjih, študentih in drugi zainteresirani javnosti je nastal povod za posodobitev in novo izdajo. Posebno dodano vrednost bo predstavljala celovita in poglobljena obravnava neprave opustitve, s katero Slovenija prvič dobiva izčrpen katalog temeljnih možnosti opustitvenega storilstva za posamezne inkriminacije.

Več informacij najdete tukaj