Fizioterapevti nepogrešljivi tudi pri gastroenteroloških bolnikih


Tadeja Šket je diplomantka fizioterpije na Alma Mater, ki je zaključno delo pod mentorstvom prof. dr. Sebastjana Kristoviča posvetila raziskavi na področju vpliva fizioterepevtske obravnave na psihofizično počutje gastroenterološkega bolnika.

Študentka je izhajala iz teorije, da rak debelega črevesa in danke za bolnika predstavlja težko življenjsko preizkušnjo. Primarno zdravljenje predstavlja operacija, katere rezultat je lahko začasna ali stalna izpeljava stome. “Fizioterapevti s celostnim pristopom v zdravilišču za zdravljenje gastroenteroloških bolezni pripomoremo k izboljšanju funkcionalnih sposobnosti bolnika, zmanjšanju bolečin ter ponovnem vzpostavljanju psihičnega blagostanja,” poudarja diplomantka, ki je raziskavo izvedla s pomočjo osnovnih demografskih podatkov, predpisanih zdravstvenih postopkov in splošno oceno zdravja.

“Skoraj 70 odstotkov gastroenteroloških bolnikov je mnenja, da 14-dnevna fizioterapevtska obravnava izboljšuje psihofizično počutje. Izboljšalo se je njihovo fizično stanje in zmanjšale so se psihološke težave na področju depresije in zaskrbljenosti ter tudi pri težavah s spanjem,” pojasnjuje Tadeja Šket in dodaja, da pa po zdravljenju še vedno izstopajo negativni vidiki psihofizičnega počutja, kot so bolečina pri vsakodnevnih opravilih, zaskrbljenost, skrb za zdravje v prihodnje, vznemirjenost ob napolnitvi stomalne vrečke, strah, da bo le-ta popustila in pomembnost bližine stranišča.