Izvoljena v odbor EUPHE


Doc. dr. Barbara Toplak Perovič, glavni tajnik Alma Mater Europaea – ECM, je bila nedavno v Berlinu izvoljena v odbor Zavezništva nedržavnih visokošolskih institucij v Evropi (EUPHE).

Tako je doc. dr. Toplak Perovičeva postala prva ženska v omenjenem odboru, ki združuje najreprezentativnejše samostojne visokošolske institucije iz vse Evrope. Sicer je doc. dr. Barbara Toplak Perovič tudi predsednica Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov, ki je vključena v mrežo EUPHE. Za novo pomembno in odgovorno funkcijo, ji čestitamo!