Izvoljeni so novi predstavniki študentov v organih Akademije za ples


Člani Študentskega sveta Alma Mater Europaea Akademije za ples so na prvi seji, ki je potekala 18. januarja 2023, izvolili nove predstavnike študentov v organih akademije.

Študentski svet je predstavniški organ študentov, ki zaseda na rednih in korespondenčnih sejah ter obravnava študentsko problematiko v skladu s pooblastili in Statutom Alma Mater Europaea Akademije za ples. Sodeluje pa tudi v pripravi in izvedbi projektov.

Daša Jačinjević ostaja predsednica Študenskega sveta Akademije za ples, izvoljeni pa so bili še naslednji predstavniki:

·       Saša Štrukelj in Paskal Vertačnik Vrbovšek, za člana Senata Akademije za ples;

·       Daša Janičijevič, za članico Komisije za kakovost;

·       Tamara Divjak, za članico Komisije za študentske zadeve;

·       Maja Hojs, za članico Komisije za izvolitve;

·       Zarja Ferlinc, Jana Bungurova, Nena Klinkon, Tamara Divjak, za članice Akademskega zbora;

·       Zarja Ferlinc, za tajnico Študentskega sveta Akademije za ples  

·       Maša Kunovac, za blagajničarko Študentskega sveta Akademije za ples  

Čestitke in obilo uspeha pri delu!