Krepimo znanje s področja zdravstvenih ved


Študenti zdravstvenih ved na Alma Mater so pod mentorstvom viš. pred. Edvarda Jakšiča s svojimi prispevki aktivno sodelovali na 15. Študentski konferenci s področja zdravstvenih ved.

Letošnja študentska konferenca je potekala na Fakulteti za zdravstvene vede Celje. »Raziskovanje na področju zdravstvenih ved je ključnega pomena za optimalno delo, nadaljnji napredek ter razvoja stroke kot znanstvene discipline,« poudarja pred. Jakšič in dodaja, da takšna konferenca za študente predstavlja priložnost za spodbujanje razvoja, širjenje znanja in krepitve medsebojnega sodelovanja s področja zdravstvenih ved.

15. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved je potekala pod sloganom Izobraževanje in vseživljenjsko učenje za razvoj zdravstvenih ved. 

»Z ustreznimi spretnostmi lahko diplomanti zdravstvenih ved uspešno obvladujejo spremembe na trgu dela in prispevajo k trajnostni rasti, s tem pa k večji inovativnosti,« še zaključi pred. Jakšič.