Logopedagogika: monografija v angleškem jeziku


Pri Alma Mater Press je izšla monografija Logopedagogika: Holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje, v angleškem jeziku.

Vsebina: 

Logopedagogika je inovativen pristop na področju pedagogike, ki vse udeležence pripravlja na smiselno življenje. Nujno branje in razumevanje za vsakega učitelja ali izobraževalnega delavca. Knjiga razkriva, da otroci in mladostniki niso samo objekti, ki jih je treba napolniti s cilji in merili, ampak da je vsak posameznik, ki sedi v šolski klopi, človek z vsemi svojimi lastnostmi, tako kot je človek, s svojimi značilnostmi. Vsaka oseba mora biti usklajena s fizičnim, duševnim in duhovnim področjem, da ima lahko njeno življenje smisel.

»Gre za izjemno aktualno in relevantno vsebino tako na nacionalni kot mednarodni ravni, saj naslavlja šibke točke izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji, ki potrebuje poglobljeno in temeljito prenovo, hkrati pa ponuja primerjavo z nekaterimi evropskimi šolskimi sistemi,« poudarja predstojnik študijskega programa Logopedagogika na Alma Mater prof. dr. Sebastjan Kristovič

Temeljita prenova se vedno začne pri temeljih. V slovenskem prostoru že dlje časa opažamo, da so temelji izobraževalnega sistema šibki in potrebni prenove. Ukrepanje ni več stvar dobre volje (politične ali drugačne), ampak je v tem trenutku nuja. Vzgoja, izobraževanje in duševno zdravje so trije stebri vsake družbe, kulture in vsakega posameznika, na katerih vse stoji. Vendar so ti stebri trenutno najbolj majavi in ​​krhki.

Vzgoja, izobraževanje in duševno zdravje so temeljna področja vsake družbe, zato je publikacija, ki zajema rešitve problemov na teh področjih, aktualna tudi za svetovno znanost.

Cilj izobraževanja in celotnega izobraževalnega procesa naj bo: polno delujoča, integrirana, smiselna in izpolnjena oseba; glede na trenutne razvojne značilnosti. To je mogoče le v okviru celostnega pristopa, ki otroka ne dojema le kot spoznavno/racionalno bitje, temveč kot nedeljivo celoto fizične, duševne in duhovne razsežnosti.

Celostni pristop že desetletja promovirata in spodbujata UNESCO in Evropska komisija in čas je, da ga začnemo uvajati v šolske sisteme. Le s popolnim celostnim obravnavanjem otroka lahko razumemo njegovo osebnost, potrebe, pritiske, želje itd. Tako lahko lažje, učinkoviteje in hitreje rešujemo duševne težave pri otrocih, saj je nasilnega vedenja in nasilnega vedenja vedno več. kemične in nekemične zasvojenosti med mladimi, kar kaže na popolno zanemarjanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

»Logopedagogika temelji na celostnem pristopu, ki temelji na Franklovi logoterapiji, ki se osredotoča na smisel človekovega bivanja in na posameznikovo iskanje smisla življenja. S takšnim pristopom otrokom pomagamo razvijati osebnost in potenciale v vseh treh dimenzijah - telesni, duševni in duhovni - ter jim pomagamo najti smisel življenja, saj jim sedanji šolski sistem ponuja le cilje in vsebine, ki si jih morajo zapomniti in demonstrirati na pamet naučeno vsebino na testih,« še dodaja dr. Kristovič.

Naročite tiskano verzijo TUKAJ