Medgeneracijsko učenje in druženje ima pozitivne učinke


Študenti socialne gerontologije na Alma Mater se zavedajo pomena medgeneracijskih druženj in srečanj, ki ima pozitivne učinke za starejšo in mlajšo generacijo. Tokrat so svoja znanja, spretnosti in veščine za motiviranje starejših za kvalitetno in produktivno življenje posredovali v Domu upokojencev na Ptuju. Pridružili so se tudi otroci iz OŠ Ljudski vrt Ptuj.

Študijski programi Socialne gerontologije so odgovor na eno najaktualnejših tem sodobnega časa - na starajočo se družbo. Demografski, ekonomski in politični dejavniki kažejo na nujno potrebno povezanosti vseh generacij in solidarnosti med njimi. »Medgeneracijsko učenje pomembno prispeva k izravnavanju neskladnosti med generacijami, ker preseže socialno neenakost, krepi boljše razumevanje in spoštovanje med generacijami, prispeva h kompetencam posameznika in razvoju njegovih možnosti ter prispeva k izgradnji bolj vključujoče družbe,« poudarja prof. dr. Jana Goriup. 

Študenti so na srečanju osnovnošolcev in starostnikov predstavili delo in poklic socialnega gerontologa ter izvedli vaje za krepitev spomina in zbranosti,  ki poleg samega reševanja nalog predstavljajo tudi priložnost medgeneracijska druženja in povezovanja s starejšimi. »Pripravili smo razne logične naloge, križanke, od pike do pike, iskali smo razlike na sličicah, sestavljali puzzle in podobno. Najpomebnejše pa je, da smo se ob tem zabavali in drug drugega veliko naučili,« pove študentka drugega letnika socialne gerontologije Vesna Štumbereger Kukovec.

Mnogi strokovnjaki ugotavljajo, da so starejši ljudje neupravičeno potisnjeni iz družbenega dogajanja. »Okrepiti bi morali vlogo starejših kot pomembnih prenašalcev kulture na mlajše generacije,« je prepričana prof. Goriupova, ki vzpodbuja tovrstne aktivnosti študentov na Alma Mater. 

 

Galerija