Na katedri za fizioterapijo gostili mednarodni obisk s Poljske


Na katedri za fizioterapijo smo na Alma Mater, v okviru Erasmus staff mobility programa, gostili visokošolske učitelje dr. Sylwio Mętel, dr. Paweła Żychowicz in dr. Marto Kądziołka s Krakowske univerze.

Viš. pred. Mladen Herc, vodja katedre za fizioterapijo, jim je predstavil dodiplomski študijski program fizioterapije in razkazal predavalnice ter učilnice za praktične vaje, kjer so bili poljski gostje navdušeni nad odlično opremljenostjo naših učilnic s sodobnimi učnimi pripomočki in fizioterapevtskimi pripomočki.

Doc dr. Tine Kovačič, predstojnik doktorskega študijskega programa, jim je predstavil  magistrski študijski program zdravstvenih ved-smer fizioterapija in doktorski študijski program fizioterapije ter dosedanje znanstveno raziskovalno delo in projektno delo članov katedre. 

Tatjana Horvat jim je razkazala Zavod terapija, kjer so bili gosti navdušeni nad številnimi aplikativnimi fizioterapevtskimi projekti, ki se izvajajo v Zavodu terapija, pod mentorstvom Tatjane Horvat in v sodelovanju s kolegi iz katedre za fizioterapijo. Pohvalili so možnost opravljanja praktičnega dela s pacienti pod supervizijo ter odlično opremljenost prostorov z napravami za Hi top terapijo, z udarnimi valovi, idr. 

Na delovnem kosilu jih je sprejel predsednik Alma Mater, prof. dr Ludvik Toplak, kjer so skupaj z doc. dr. Tinetom Kovačičem spregovorili o možnostih nadaljnjega plodnega sodelovanja na raziskovalnih projektih, pri strateškem partnerstvu na aplikativnih projektih, možnostih akademskega ter pedagoškega sodelovanja na doktorskem in magistrskem študijskem programu fizioterapija. Beseda je tekla o krepitvi inovativnih partnerstev, vzpostavitvi oz. sodelovanju pri skupnih študijskih programih, soorganizaciji mednarodne konference in seminarjev, sodelovanje pri mednarodnih raziskavah ter nenazadnje o možnosti mobilnosti naših študentov fizioterapije. 

V popoldanskem delu interaktivnega srečanja so poljski profesorji izvedli zanimiva predavanja s praktičnimi prikazi za študente in visokošolske učitelje fizioterapije, osvetlili specifične teme s področja speleoterapije, športne fizioterapije pri paralimpijskih športnikih ter prilagojeno telesno dejavnostjo pri osebah s slepoto. 

Profesorji iz Poljske so povabili člane katedre za fizioterapijo, da vrnejo obisk, z namenom krepitve kakovosti mobilnosti visokošolskih učiteljev. 

S svojim znanjem in delovanjem želimo na Alma Mater prispevati k mednarodni institucionalni krepitvi in bogatenju kompetenc visokošolskih učiteljev.

Galerija