Obvestila

Dne 18. 3. 2024 bo NUK organiziral brezplačno izobraževanje za objavljanje v odprtem dostopu.

CILJ: Udeležence seznaniti z odprtim dostopom in posebnostmi objavljanja v odprtem dostopu. 

VSEBINA: Na tečaju bodo predstavili odprti dostop, razloge za objavo v odprtem dostopu, različne poslovne modele objavljanja v odprtem dostopu, uveljavljanje ugodnosti za avtorje pri objavah, založniške politike, plenilske založnike, kje najdemo objave v odprtem dostopu in smernice v Sloveniji. 

Prijava na spletni strani NUK, Prijave na tečaje

Dne 7. 3. 2024 bo NUK organiziral izobraževanje za iskanje po elektronskih informacijskih virih.

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po elektronskih informacijskih virih, jih seznaniti s pomenom izbire informacijskega vira, z različnimi orodji, ki jih lahko uporabljajo pri procesu iskanja, in s skupnimi značilnostmi različnih uporabniških vmesnikov. 

VSEBINA: Na tečaju bodo predstavili, kako izberemo ustrezne vire za iskanje znanstvene in strokovne literature in kje lahko dostopamo do virov (Mrežnik). Predstavili bodo značilnosti virov ter osnovna orodja za iskanje: bibliografske zapise za publikacije, indekse, tezavre, iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, prikaz in izvoz rezultatov, iskalno zgodovino itd. Poudarek bo na licenčnih virih z elektronskimi revijami in knjigami, na kratko bodo predstavili tudi Akademsko digitalno zbirko.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje Prijava na spletni strani NUK, Prijave na tečaje

Dne 19. 1. 2024 bo NUK organiziral izobraževanje za iskanje po elektronskih informacijskih virih.

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po elektronskih informacijskih virih, jih seznaniti s pomenom izbire informacijskega vira, z različnimi orodji, ki jih lahko uporabljajo pri procesu iskanja, in s skupnimi značilnostmi različnih uporabniških vmesnikov.

VSEBINA: Na tečaju bodo predstavili, kako izberemo ustrezne vire za iskanje znanstvene in strokovne literature in kje lahko dostopamo do virov (Mrežnik). Predstavili bodo značilnosti virov ter osnovna orodja za iskanje: bibliografske zapise za publikacije, indekse, tezavre, iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, prikaz in izvoz rezultatov, iskalno zgodovino itd. Poudarek bo na licenčnih virih z elektronskimi revijami in knjigami, na kratko bodo predstavili tudi Akademsko digitalno zbirko.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje Prijava na spletni strani NUK, Prijave na tečaje

Dne 24. 1. 2024 bo NUK organiziral izobraževanje za samostojno iskanje po Akademski digitalni zbirki – ADZ.

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po Akademski digitalni zbirki – ADZ.

VSEBINA: Na tečaju bodo predstavili funkcionalnosti mEga iskalnika NUK v Akademski digitalni zbirki na programski platformi COBISS+, kjer so implementirani specializirani univerzitetni portali. Predstavili bodo različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev, pomene posameznih iskalnih polj, uporabo fasetnega omejevanja, uporabo logičnih operatorjev, dostopnost do celotnega besedila in druge funkcionalnosti uporabniškega vmesnika. Iskanje bodo predstavili s primeri.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve Prijava na spletni strani NUK, Prijave na tečaje

Dne 13. 2. 2024 bo NUK organiziral izobraževanje za uporabo orodja EndNote Online.

CILJ: Udeležence seznaniti s posebnostmi in uporabo orodja za zbiranje, urejanje ter oblikovanje osebnih zbirk bibliografskih referenc EndNote Online.

VSEBINA: Predstavitev orodja za upravljanje bibliografskih referenc, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Ustvarili boste osebne račune, v katere boste uvažali reference, ki jih boste poiskali v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS+ itn.). Reference boste organizirali in urejali, izdelali bibliografije (npr. sezname uporabljene literature), seznanili se boste s funkcijo vstavljanja citatov med pisanjem besedila (Cite While you Write). Predstavili bodo tudi različne stile citiranja.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje Prijava na spletni strani NUK, Prijave na tečaje