Po vrnitvi

V roku 30 dni po opravljeni oz. realizirani mobilnosti, mora udeleženec mobilnosti:

  1. izpolniti spletni vprašalnik, ki ga po končani mobilnosti prejme na svoj elektronski naslov iz poročevalskega sistema »Mobility Tool«. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko AMEU zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto Erasmus+ dotacijo.
  2. v mednarodno pisarno AMEU predložiti naslednje dokumente:
    • original potrdilo institucije gostiteljice o trajanju in vsebini mobilnosti, s podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter njenim uradnim žigom.
    • kratek opis pridobljenih izkušenj in znanj z opravljene mobilnosti (od 500 do 1000 znakov).

Po prejemu teh dokumentov bo AMEU nakazala upravičena sredstva, obračunana v skladu s tem razpisom in pravili programa ERASMUS+. V primeru, da udeleženec v roku 30 dni po opravljeni mobilnosti ne odda zgoraj zapisano v 1. in 2 alineji, ima AMEU pravico 15 dni od ponovnega poziva ne nakazati že odobrenih sredstev .