POSVET OD MONOPOLA DO KONKURENCE


15. aprila je v Ljubljani potekal posvet Od monopola do konkurence, ki sta ga priredila Državni svet RS in Inštitut Nova revija. Razprave o pereči problematiki podeljevanja koncesij za izvajanje javnih služb sta se udeležila tudi naš predsednik prof. dr. Ludvik Toplak in glavni tajnik dr. Barbara Toplak Perovič.

Dr. Barbara Toplak Perovič je v imenu skupnosti visokošolskih zavodov poudarila, da je v Sloveniji 15,5 % študentov vpisanih na samostojne visokošolske zavode. Ali torej želimo boj med zasebnim in javnim, ali visoko kakovostne storitve, ki se lahko dosežejo zgolj v odprti konkurenci?

Zgodovina je pokazala, da monopoli za uporabnike ne prinesejo nič dobrega, saj se storitve v takšnih pogojih slabšajo. Konkurenca pa po drugi strani prinaša inovativnost in višjo kakovost storitev ter prilagoditev potrebam uporabnikov. Le odprta konkurenca nas sili k izboljšavam. Če torej želimo visoko šolstvo narediti po meri študentov, moramo poskrbeti, da bodo lahko različni ponudniki nudili najkakovostnejše storitve.

Predsednik Alma Mater Europaea prof. dr. Ludvik Toplak je izpostavil zgodovinski proces prehoda iz absolutnega monopola do heterogenosti in individualizma. Poudaril je pomen treh principov: kakovosti, konkurence in relevance. Iz svetovne liste univerz je razvidno, da univerze, kjer je prisoten monopol vidno nazadujejo v primerjavi z državami, kjer je prisotna konkurenca v visokem šolstvu. Samo konkurenca lahko torej vodi k razvoju.