Predsednik AMEU - ECM

Predsednik Alma Mater Europaea - ECM je prof. dr. Ludvik Toplak. Kolegij predsednika AMEU - ECM sestavljajo predstojniki posameznih študijskih programov.

Prof. dr. Ludvik Toplak je vrhunski strokovnjak na področju prava in redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Izobraževal se je na pravnih fakultetah v Ljubljani, Beogradu, Novem Sadu, New Yorku, Oslu in Potsdamu.

Je avtor in soavtor številnih znanstvenih in strokovnih del ter publikacij s področja civilnega, gospodarskega in mednarodnega gospodarskega prava, ekologije, intelektualne lastnine in človekovih pravic ter zlasti socialno tržne ekonomije.

Delal je v gospodarstvu (1980-1987) in v politiki kot predsednik Družbenopolitičnega zbora, prvega demokratično izvoljenega parlamenta Republike Slovenije (1990-1993), tri mandate je opravljal funkcijo rektorja Univerze v Mariboru (1993-2002). Med letoma 2002 in 2006 je bil veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu (2002-2006), danes je prorektor univerze Alma Mater Europaea ECM founded by European Academy of Sciences and Arts Salzburg (2012 - ), EASA,  ter ustanovitelj in predsednik Evropskega centra Maribor. Je član Evropske akademije znanosti in umetnosti, Rotary International ter Council of Legislation.

Na področju izobraževanja bil aktivno vključen v mednarodne programe kot predsednik  Podonavske rektorske konference, predsednik Rektorske konference Alpe-Jadran, član predsedstva Evropske rektorske konference, član predsedstva Konfederacije univerz Evropske unije ter International Conference on High Education (ICHE).