Prehod na online študij

Spoštovani visokošolski učitelji in sodelavci,

Alma Mater Europaea ECM je pripravila vse potrebne materiale za prehod predmetov, kjer to omogoča izvedba, na učenje na daljavo, ki ga bomo izvajali zaradi nastalih razmer COVID-19.

Učenje na daljavo poteka s spodaj opisanimi orodji:

  1. Moodle spletna učilnica, kjer visokošolski učitelji in sodelavci objavljajo učna gradiva, obvestila, naloge, kvize za potrebne vsebine,

  2. Zoom, vidokonferenčni način za interakcijo s študenti, kjer visokošolski učitelji predavajo na daljavo (nadomešča klasično učilnico)

  3. Kahoot, preprosto orodje za izdelavo spletnih kvizov za interakcijo s študenti pri pripravi vsebin in predmeta za izvedbo

Pri učenju na daljavo se srečujemo z drugačnimi metodološkimi in pedagoškimi principi, saj je interakcija med predavatelji in študenti poteka na drug način kot smo je vajeni v predavalnici v živo. Za učinkovito interakcijo pri poučevanju na daljavo zato uporabljamo za to primerne metodološko/pedagoške pristope in orodja tako pri pripravi kot potem izvedbi predmeta online. V nadaljevanju opisujemo način priprave spletne učilnice in izvedbe predavanj na daljavo. 

RAZDELITEV POSAMEZNIH PREDAVANJ PREDMETA V SKLOPE

Predmet, ki ga predavajo visokošolski učitelji na Alma Mater Europaea sledi urniku posameznega študijskega programa v 4 ali 5 terminh po 4 ali 5 pedagoških ur. Pri izvedbi predavanja v živo je predavatelj pripravil spletno učilnico Moodle za vsak termin posebej, nanjo je po predavanjih bil dodan tudi posnetek predavanja, tako da so lahko študenti vsebine spremljali tudi po izvedbi posameznega termina. Temu je sledil kviz s katerim smo preverili ali so si študentje posnetek ogledali. 

Pri online predavanjih velja podobno. Tudi ta potekajo v 4 ali 5 terminh po pet pedagoških ur, ker pa potekajo preko spleta je interakcija med študenti in predavateljem vzpostavljena preko Zooma in orodij, ki omogočajo dvosmerno komunikacijo. Da le to zagotovimo v pravšnji meri predavanje za posamezen termin razdelimo v sklope.  Sklop je zaključena vsebinska celota, ki jo predstavi predavatelj, nanjo pa naveže vire in vprašanja. Po izkušnjah in tudi sicer dobri pedagoški praksi visokošolskim učiteljem priporočamo, da posamezen sklop s strani predavatelja ne presega 30 minut predstavitve oziroma razlag, temu pa naj sledi interakcija s študenti, kratko preverjanje ali diskusija ter kratek premor. Za interakcijo pri posameznem sklopu lahko uporabimo preprost Kahoot kviz s petimi vprašanji, Zoom pogovore ali gradnike v Moodlu.  


Primer predavanja v živo: Dr. Janez Novak je izvedel predmet Osnove v štirih terminih med 16.00 in 20.30 uro v prostorih Alma Mater Europaea. V ta namen je pripravil spletno učilnico za posamezen termin, kamor je dodal predstavitve in druge materiale povezane s predavanjem. K temu je bil dodan posnetek predavanj za študente, ki so predavanja spremljali od doma, prav tako pa kratek kviz za preverjanje prisotnosti za tiste, ki so spremljali od doma.

Primer predavanja online: Dr. Janez Novak tudi v tem primeru predmet Osnove izvede v štirih termininh med 16.00 in 20.30 uro oziroma po urniku, vendar tokrat predavanje izvede od doma. Za interaktivnost s študenti poskrbi tako, da predavanje v enem terminu razdeli v smislene sklope na katere k vsakemu naniza 5 vprašanj in nekaj virov. Vprašanja preveri takoj po sklopu ter takrat s študenti preveri razumevanje in pozornost pri izvedbi v vidokonferenčni sobi Zoom. Za potrebe priprave učilnice online izvedbe predavanj dr. Janez Novak smiselno definira sklope v posameznih terminih, načrt tega pa pripravi z namenom vzpostavitve spletne učilnice za predmet za študijsko leto.


PREDSTAVITEV IZDELAVE SPLETNE UČILNICE ZA ONLINE IZVEDBO IN NAGOVOR KOORDINATORJA ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Na spodnjih videih si poglejte pripravo izvedbe predmeta za online študij, ki ga je pripravila skupina za izvedbo online študija in nagovor koordinatroja študijske dejavnosti Alma Mater Europaea za novo študijsko leto.


OBRAZEC ZA PRIPRAVO PREDMETA NA DALJAVO 

Za lažjo pripravo vsebin učilnice za izvedbo na daljavo smo za vas pripravili obrazec, za katerega prosimo, da v njem razdelate sklope (definicija sklopa, vprašanja in viri) za posamezen predmet glede na termine predavanj. Hkrati je to tudi priložnost, da določene vsebine lanskega leta osvežite. Tako pripravljene vsebine z dostavljenim obrazcem so pogoj za izvedbo predmeta v naslednjem letu.

Izpolnjen obrazec do navedenega roka pošljite na support@almamater.si

[PRENESI -> Obrazec za pripravo online učilnice – definicija sklopov in vsebin]


VZORČNA UČILNICA

Na spodnji povezavi si lahko ogledate vzorčno učilnico na Moodle, kjer je predavanje pripravljeno za delo po sklopih:

Moodle – Fizika on-line (potreben samovpis v učilnico)


NAVODILA ZA UPORABO ORODIJ

MOODLE:

[Moodle – hiter vodič za izvajalce]

[Moodle – didaktična priporočila za uporabo orodja]

[Moodle – tehnična priporočila za uporabo orodja]

[Moodle – turnitin naloga / navodila]

KAHOOT:

Spletna stran: kahoot.com

Za dostop do Alma Mater premium računa KAHOOT pošljite zahtevo na support@almamater.si z naslovom KAHOOT ZA PROFESORJE.

[Kahoot – kako izdelati Kahoot]

[Kahoot – kako izvajati Kahoot kviz]

[Kahoot – pridobitev povezave za objavo v Moodle]

MENTIMETER:

Spletna stran: mentimeter.com

za dostop do Alma Mater računa Mentimeter prosim pošljite zahtevo na support@almamater.si z naslovom Mentimeter ZA PROFESORJE.

[Mentimeter - kako deluje mentimeter]

[Posnetek webinarja - Mentimeter za digitalno učilnico]

Za več informacij o programu najdete TUKAJ.

ZOOM:

[Zoom – navodila za Zoom za predavatelje]

[virtualna ozadja Alma Mater (.zip)]

[kako nastaviti virtualno ozadje v Zoomu]

[kako kreirati svoj osebni ZOOM kanal]

Naše podporne službe so vam na voljo po dogovoru vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro (support@almamater.si).