Prvi doktor s področja projektnega managementa


»Alma Mater Europaea – ECM (Alma Mater) je 30. septembra 2021 zabeležila pomemben dogodek v razvoju svojega akademskega delovanja - dobila je prvega doktorja znanosti s področja projektnega managementa,« je pojasnil prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater. Novemu doktorju znanosti je čestital tudi prof. dr. Mladen Radujković, predstojnik doktorskega študija Projektni management na Alma Mater.

V okviru mednarodnega doktorskega študija projektnega managementa je doktorand Gunnar Lühr iz Nemčije kot prvi doktorski kandidat uspešno zagovarjal svojo disertacijo z naslovom »Vpliv last-planner system-a na kulturo projektnega okolja«. Mentorica pri tej doktorski disertaciji je bila Assistant Prof. Dr. Ir. Marian Bosch-Rekveldt iz TU Delft, Nizozemska, somentor pa prof. dr. Mladen Radujković iz Alma Mater. Lühr je v svojem doktorskem raziskovanju vključil različna študijska področja gradbeništva, mednarodnega poslovanja in vodenja projektov ter jih združil s svojimi praktičnimi izkušnjami iz gradbene industrije. Svojo kariero bo nadaljeval kot profesor na University of Applied Sciences v Kölnu v Nemčiji.

Zagovor je vodil predsednik Komisije za oceno doktorske disertacije, izr. prof. dr. Matej Mertik, predstojnik študijskih smeri Spletne in informacijske znanosti na Alma Mater. Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo!

Galerija