S fizioterapijo učinkovito nad demenco


S staranjem prebivalstva se hkrati povečuje tudi število oseb z demenco, ki prizadene spomin, mišljenje, govor in druge lastnosti. Le-to pa pri osebah postopoma zmanjšuje zmožnost samostojnega življenja in opravljanja vsakodnevnih aktivnosti. Fizioterapevtska obravnava teh bolnikov je pogosta in učinkovita metoda za lajšanje težav.

Večina oseb z demenco biva v domovih za starejše (DSO), kjer ima pri obravnavi teh oseb ključno vlogo tudi fizioterapevt. »V diplomski nalogi sem se osredotočila na fizioterapevtsko obravnavo oseb z demenco v DSO v Sloveniji in v DSO v tujini. Ugotovila sem, da fizioterapevti v tujini velikokrat uporabljajo visokointenzivno vadbo, predvsem po programu HIFE, kar v prevodu pomeni high intensity functional exercise, ki je sestavljen iz vaj za ravnotežje in vaj za mišično moč,« pove diplomantka fizioterapije na Alma Mater Ines Ramšak in doda, da je raziskala tudi, kakšna je fizioterapevtska obravnava oseb z demenco v DSO v Sloveniji. »Tudi fizioterapevti v Sloveniji pri obravnavi oseb z demenco najpogosteje uporabljajo funkcionalne/vsakodnevne aktivnosti. Ob tem kot najbolj učinkovite ocenjujejo tudi vaje za ravnotežje in vaje za mišično moč. Program HIFE pa pri nas še ni v uporabi,« še izpostavi diplomantka.  

Diplomantka je prepričana, da bi bilo smiselno redno izobraževanje in usposabljanje fizioterapevtov iz DSO, ki imajo v redni obravnavi osebe z demenco. »S tem bi dosegli, da bi bili fizioterapevti za delo z osebami z demenco še bolj usposobljeni, fizioterapevtska obravnava teh oseb pa bi bila kakovostnejša,« še zaključi.