Senat gostil rektorja Kačiča ter direktorja ARRS


Senat Alma Mater Europaea – ECM se je na svoji redni seji seznanili z znastveno – raziskovalnimi projekti, ki jih pelje Alma Mater skupaj s partnerji. Ob tem so kot gostje sodelovali v razpravi tudi prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zoran Ren, prorektor UM za znanstveno – raziskovalno delo, ter prof. dr. Blaž Zmazek, v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Alma Mater se je s prej omenjenima partnerjema že povezovala ter se bo tudi v bodoče.

»Veseli nas ugotovitev, da imamo skupni interes združiti raziskovalne potenciale v regiji in Sloveniji ter izkoristiti bogate izkušnje, zlasti na področju raziskovalnega dela, da bi tako skupaj učinkoviteje prispevali k vsestranskemu razvoju in blagostanju mesta, regije in države,« je poudaril prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM. 

Galerija