Strokovni posvet z okroglo mizo o vzgojno-izobraževalnem sistemu v Sloveniji


»Šola in vrtec sta v Republiki Sloveniji v veliki meri izgubila strokovno avtonomijo in integriteto. Pedagoško dostojanstvo klone pod pritiski sistemske permisivne paradigme, približevanje pomena in lepote novega znanja pa je postalo nepomembno. Še več, cilj nikoli ne bi smel biti samo izobrazba ali podano znanje, ampak tudi celovito razvita in integrirana osebnost. Pomen vzgoje se je v veliki meri izgubil,« ob zaključku projekta Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja poudarja prof. dr. Sebastjan Kristovič.

Na Alma Mater pripravljamo on-line brezplačna predavanja in strokovno razpravo z okroglo mizo o vzgojno-izobraževalnem sistemu v Republiki Sloveniji, ki bo 28. septembra 2022 ob 17. uri. Strokovnjaki se bodo v okviru predavanj in odprte razprave dotaknili najbolj perečih vprašanj vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji:

1. Vprašanje avtonomije šole in vrtca.

2. Vloga in pomen vzgoje v vrtcu in šoli.

3. Duševno zdravje otrok in mladostnikov.

4. Zaslonska zasvojenost in škodljivi vplivi družbenih omrežij.

5. Predstavitev izsledkov ARRS projekta Holističen vzgojno-izobraževalni proces

in krepitev duševnega zdravja in znanstvene monografije.

6. Celovita prenova vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji

(smernice in strateški dokument). Smernice UNESCA in Evropske komisije.

7. Logopedagogika: Holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje.

Po krajših predavanjih vseh sodelujočih bo sledila okrogla miza oz. odprta razprava. Srečanje bo predvidoma trajalo 2 pedagoški uri.

VLJUDNO VABLJENI!

PRIJAVA na dogodek

Vsi udeleženci bodo brezplačno prejeli monografijo: LOGOPEDAGOGIKA: HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRISTOP ZA 21. STOLETJE.

SODELUJOČI:

Izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič je vodja ARRS (Agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije) projekta Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja. Že več let sodeluje s starši, učitelji in vzgojitelji v obliki individualnih obravnav, predavanj, seminarjev in svetovanja. Deluje tudi kot raziskovalec s področja logoterapije, eksistencialne analize, duševnega zdravja in vzgoje. Je direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo in profesor na fakulteti Alma Mater Europaea – ECM, kjer je tudi prorektor za študijski proces. Dr. Kristovič je tudi član Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).


Prof. dr. Gordana Buljan Flander je mednarodno priznana klinična psihologinja in psihoterapevtka ter ustanoviteljica Poliklinike za zaščito otrok mesta Zagreb. Redno deluje kot sodna izvedenka za zlorabljene in travmatizirane otroke. Leta 2018 in 2019 je postala dobitnica nagrade za življenjsko delo na področju varstva otrokovih pravic in državne nagrade za znanost. Je avtorica in urednica številnih znanstvenih in strokovnih knjig, priročnikov, brošur, poglavij v univerzitetnih učbenikih iz področja zaščite otrok, duševnega zdravja in njihovih pravic. Kot svetovalka sodeluje z UNICEF Hrvaška, Slovenija, Srbija, Črna gora in BiH.


Gregor Pečan je od leta 2015 predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev in dolgoletni ravnatelj na Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Po študiju je poklicno pot začel kot profesor strokovnih predmetov na srednji šoli. Leta 2001 je začel s poučevanjem na osnovni šoli. Pet let kasneje je prvič postal ravnatelj. Ta poklic opravlja že 16. leto. Je zagovornik »zdrave pameti« in oseba s številnimi hobiji.


Asist. Jasmina Kristovič, mag. ZDŠ je predstojnica Svetovalno-terapevtskega centra za družine, pare in posameznike, ki deluje v okviru Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo. Je psihoterapevtka, magistrica zakonskih in družinskih študij ter absolventka na doktorskem študiju. Kot raziskovalka na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov deluje v raziskovalnem programu Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (ARRS).


Doc. dr. Polonca Pangrčič je doktorirala s področja didaktike nadarjenih učencev in deluje kot raziskovalka v raziskovalnem programu Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (ARRS). Že več kot petnajst let deluje na področju izboljšanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji ter objavlja znanstvene in strokovne članke s področja kurikularnih izboljšav. Redno sodeluje na konferencah s področja poučevanja nadarjenih, talentiranih in ustvarjalnih učencev, didaktičnih in kurikularnih novosti ter celostnega vzgojno-izobraževalnega pristopa.