Študentske pravice in vloga varuha


Študentske pravice so temeljni steber, ki zagotavlja enakost, kakovost in poštenost v visokošolskem okolju.

Te pravice ne le zagotavljajo ustrezno zaščito in podporo študentom, temveč tudi omogočajo kakovostno izobraževanje. V središču te podpore stoji varuh študentskih pravic, ključna oseba, ki varuje in zagovarja pravice študentov.

Kaj vključujejo študentske pravice?

  • Pravica do kakovostnega izobraževanja: Vsak študent ima pravico do visoko kakovostnega izobraževanja, ki je primerljivo z mednarodnimi standardi.

  • Pravica do varstva pred diskriminacijo: Študenti imajo pravico do enakih možnosti brez diskriminacije glede na osebne značilnosti.

  • Pravica do informacij: Študenti imajo pravico do jasnih informacij o študijskem procesu, cenah, pravilih in postopkih.

  • Pravica do sodelovanja in svobode izražanja: Študenti imajo pravico aktivno sodelovati v študijskem procesu ter izražati svoje mnenje brez strahu pred represijo.

Kakšno vlogo igra varuh študentskih pravic?

Varuh študentskih pravic je ključni zagovornik interesov in pravic študentov v visokošolskem okolju:

  • Podpora in svetovanje: Nudi podporo študentom v primeru težav ali kršitev pravic ter svetuje pri reševanju konfliktov.

  • Posrednik in zastopnik: Deluje kot posrednik v sporih in zastopnik študentskih pravic v primeru kršitev.

  • Ozaveščanje in izobraževanje: Skrbi za ozaveščanje študentov o njihovih pravicah in izobraževanje o pravilih študijskega procesa.

  • Poročila in priporočila: Sestavlja poročila o ugotovljenih težavah ter daje priporočila za izboljšanje stanja in spoštovanje pravic.

Študenti imajo ob vsakem nesporazumu ali dvomu glede študijskega procesa oziroma ocenjevanja pravico, da se obrnejo na varuha študentskih pravic. Varuh študentskih pravic zagotavlja tudi primerno podporo pred komisijskimi izpiti.

Varuhinja in varuh študentskih pravic: Lana Ritlop in Bor Moškon

Kontakt: varuh.studentov@almamater.si