Študij ali praksa v tujini


Mednarodna pisarna Alma Mater Europaea - ECM razpisuje štiri dodatna mesta za opravljanje prakse in Erasmus+ štipendijo.

Študenti Alma Mater lahko prakso opravljajo v državah Evropske unije, Turčiji, Makedoniji, Srbiji, Lihtenštajnu, na Norveškem in na Islandiji. Prakso morajo opraviti do konca študijskega leta 2022/2023, ta pa mora trajati vsaj dva meseca; v primeru kratkoročne mobilnosti pa minimalno neprekinjenih pet dni. 

Rok za PRIJAVO je 1. marec 2023.

Prednost pri obravnavi vloge bodo imeli študenti z manj priložnostmi in s posebnimi potrebami, ki so upravičeni tudi do višje štipendije:

- Manj priložnostmi: Med študente z manj priložnostmi spada študent, ki izpolnjuje eno izmed teh meril.

- Posebnimi potrebami: Med študente s posebnimi potrebami spada študent, ki izpolnuje merila opredeljena v 69.a členu Zakona o visokem šolstvu.

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje ob mesečni dotaciji prejmejo še dodatek za izvedbo prakse ter dodatek za manj priložnosti oziroma posebne potrebe. Dodatki in višine mesečnih štipendij so navedeni na tej povezavi.  

Vse informacije o programu Erasmus+ najdete tukaj ali nas kontaktirajte na nusa.veber@almamater.si.