Telesni razvoj otrok skozi koreografijo


Alma Mater Europaea – Akademija za ples je dobila prvo magistro študija plesnih umetnosti. Lidia Krisskaya je podiplomski študij zaključila z magistrskim delom na temo pouka koreografije kot sredstva telesnega razvoja predšolskih otrok v večkultnem prostoru.

Študentka je raziskovala vpliv plesnih tečajev na telesni razvoj predšolskih otrok in ugotovila pozitivno povezavo med časom, porabljenim za izvenšolski tečaj koreografije, ter pravilno držo in stopalnim lokom. »Hkrati je bil razvit in preizkušen praktični okvir koreografskega pouka in podrobnih vaj, da bi učiteljem pomagali pri podajanju učinkovitih in zanimivih vsebin otrokom predšolske starosti,« pojasnjuje diplomantka in dodaja, da je študija  vključevala deset otrok, starih 5-6 let, ki so eno leto obiskovali tečaj koreografije in je bila izvedena v mestu Peking (Ljudska republika Kitajska) v letih 2021-2022. 

Ta raziskava je kot pedagoško podlago in praktično dokazala svojo veljavnost kot učno orodje midway modela, ki ga je razvila Jacqueline Mary Smith- Autard, ki vključuje elemente tako izobraževalnega kot profesionalnega modela poučevanja plesa. Hkrati je bilo uporabljeno napredovanje stilov poučevanja, ki so ustrezali različnim stanjem otrokovega napredka, kar je privedlo do pozitivnih rezultatov tako v smislu uspešnosti kot učinkovitosti poučevanja. Novost študije je združevanje programskih elementov ruskih plesnih učnih rutin, obogatenih z novejšimi evropskimi raziskavami. 

Za skladen telesni razvoj predšolskih otrok je pomembno obvladati plesne gibe. Tečaji koreografije prispevajo k temu, da se otrok fizično razvija bolj harmonično. Vendar otroci pogosto potrebujejo motorično korekcijo. 

“V vsakem trenutku študija sem iskala in odkrivala priložnosti, da vidim in sprejmem svet, kakršen pač je. Moj pogled na svet se je še naprej oblikoval; bila sem dobesedno izvzeta iz okvira strokovnega izobraževanja. Rada se spominjam nekaterih profesorjev. Njihova predavanja so – brez trohice pristranskosti in dogmatizma – vedno implicirala dialog med učiteljem in študentom, dialog brez strahu, ki so ga usmerili v glavni tok splošne razprave. Zdaj, ko je moj magistrski program končan, me ljudje sprašujejo, kako se počutim in kaj je naslednje. Moj odgovor je preprost: počutim se olajšano! In kaj bo naprej, ne vem,” pripoveduje Lidia Krisskaya.