Umetna inteligenca in sodobne tehnologije so del vsakdanjega življenja


Strokovnjaki s področja spletnih tehnologij in uporabne umetne inteligence so razpravo v okviru konference Za človeka gre posvetlili najnovejšim trendom kreativnega in sodelovalnega učenja s sodobnim spletom, naraščajoči uporabi interneta stvari ter novim zahtevam medijske in informacijske pismenosti v sodobni družbi.

“Izobraževanje mladih na področju digitalnih tehnologij zahteva čim večjo mero vključitve vseh sodobnih spletnih in informacijskih orodij v izobraževanje, z namenom razvoja veščin in načina razmišljanja za potrebe usvajanja znanja na področju sodobnih tehnologij. To pa  zajema kreativno in logično razmišljanje, inovativno uporabo kibernetskega prostora ter tudi širša znanja etike in humanistike,” pojasnjuje izr. prof. dr. Matej Mertik, predstojnik oddelka za spletne in informacijske tehnologije na Alma Mater Europaea – ECM, ki je o pogledih na ustvarjalno in sodelovalno učenje v virtualnih okoljih razpravljal s predavatelji iz Brazilije, Italije in Irana. 

Tehnologije umetne inteligence so v zadnjih desetih letih naredile nov preboj, ki se iz dneva v dan stopnjuje in se uporablja na vseh področjih. Rešitve o aktualnih temah s področja umetne inteligence o komunikacijskih vzorcih človeka in umetne inteligence, umetni inteligenci in etiki ter podpornih tehnologijah umetne inteligence so predstavili strokovnjaki in raziskovalci iz Slovaške, Avstrije in Hrvaške.

Spletne tehnologije in uporabna umetna inteligenca so del rednih študijskih programov digitalnih tehnologij na Alma Mater Europaea – ECM: Spletne znanosti in informacijske tehnologije na dodiplomski in magistrski stopnji ter novega akreditiranega doktorskega študijskega programa Uporabna umetna inteligenca.