Umetniško terapevtska delavnica izdelovanja emajliranega nakita


Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor v sodelovanju z Društvom onkoloških bolnikov Slovenije – Skupino za samopomoč bolnikov za rakom Maribor, Zvezo Slovenska unija pacientov in Alma Mater Europaea – ECM, organizira dne 21. decembra 2019 (učilnica 3A, Slovenska ulica 17 v Mariboru), umetniško terapevtske delavnice izdelovanja emajliranega nakita.

Tokratne delavnice se bodo udeležile članice Skupine za samopomoč bolnikov za rakom Maribor. Ženskam, ki so doživele diagnozo rak, dajejo delavnice možnost, da v okviru le teh, skozi človeški stik, izmenjajo svoje izkušnje, informacije o nastanku rakave bolezni in rešujejo težave s pomočjo ustvarjanja.

Delavnico bo vodila diplomirana oblikovalka nakita Nataša Grandovec. Mariborčanka si je izobrazbo iz področja dizajna in tehnik izdelovanja nakita pridobila na univerzi Guildhall v Londonu (danes Metropolitan University), kjer je po uspešnem zaključku študija pridobila Higher National Diploma. Na Nova Scotia College of Art and Design v Halifaxu na Novi Škotski v Kanadi je kasneje pridobila še naziv Bachelor of Fine Arts. Navdih zelo pogosto črpa iz narave. Njeni izdelki so miniaturne zgodbe. Na natečaju v organizaciji Europa Donna, revija Ona in farmacevtske družbe Roche z naslovom »Ustvarjaj za življenje« je je s svojim izdelkom igle pod naslovom Ptica, prejela prvo nagrado. Od leta 2013 je mentorica udeleženkam Umetniško terapevtskih delavnic izdelave emajliranega nakita, ki se izvajajo v organizaciji Društva za boj proti raku Štajerske Maribor.

Umetnost je lahko učinkovita podpora ljudem v stiski, ki omogoča pozitiven način razmišljanja. Udeleženke umetniško-terapevtskih delavnic, obolele za rakom,  bodo ob prepoznavanju lastnih umetniških potencialov in pregonu negativnih prepričanj, ustvarile umetniška dela – male nosljive plastike. Vsaka udeleženka izžareva sposobnost in spretnost laične oblikovalke, ki jo na ta način lahko daje na vpogled širši javnosti.

Umetniško terapevtske delavnice izdelovanja emajliranega nakita so bile leta 2017 s strani ocenjevalne komisije ŠGZ za inovacije v Podravju prepoznane, kot socialna inovacija. Ekipa inovatorjev, ki je razvila socialno inovacijo na pobudo Boruta Ambrožiča v sestavi: Nataša Grandovec, Bachelor of Fine Arts,  Vera Feguš, dr. med. spec, Borut Ambrožič, mediator v zdravstvu, Tina Ferlinc, dr. med. spec. pedopsihiatrije in mag. Matija Varl, management neprofitnih organizacij je za svoj inovativni prispevek v borbi proti raku prejela bronasto priznanje.

Več o tem najdete na tej povezavi: POVEZAVA.