UVODNI DAN ZA BRUCE 2022 / 23


Spoštovane študentke in študenti Alma Mater,

oktobra se za vas začenja novo odgovorno poglavje v življenju, pričenja se študijski proces na Alma Mater.

Vabimo vas na uvodni dan, ki je na univerzah izjemnega pomena, saj študenti dobijo vse potrebne informacije, kako poteka študijski proces skozi celotno leto, kakšna so pričakovanja od študentov, kakšna so pravila univerze, kakšne so obštudijske dejavnosti za študente, predstavi se akademski zbor, ki ga boste srečevali skozi študij.

Od vas, dragi študentje, se pričakuje, da se vestno udeležite tega uvodnega dne v živo, ki vam bo olajšal privajanje na novo pomembno okolje in da ga sprejmete z vso resnostjo in odgovornostjo.

Dobrodošli, študentje Alma Mater!

prof. dr. Ludvik Toplak
Predsednik Alma Mater Europaea – ECM


PROGRAM UVODNEGA DNE

Uvodni dan bo potekal v živo, in sicer iz vseh 4 lokacij.

Prijava na Uvodni dan je OBVEZNA.

Pričakujemo vas v petek, 30. septembra 2022, ob 17.00 uri na vseh štirih lokacijah: ·

PROGRAM:

 • Pozdravni nagovor prof. dr. Ludvika Toplaka, predsednika Alma Mater Europaea – ECM,

 • kulturni program,

 • pozdravni nagovor doc. dr. Barbare Toplak Perovič, glavni tajnik Alma Mater,

 • uvodno predavanje izr. prof. dr. Sebastjana Kristoviča, koordinatorja študijskega procesa na Alma Mater,

 • pozdrav študentskih funkcionarjev,

 • predstavitev po študijskih programih, kjer vam bodo visokošolski učitelji podrobno predstavili urnik, predmete ter vaše obveznosti skozi študijsko leto.


V ponedeljek, 3. oktobra, ob 16.00 uri pa je uvajalni dan, na katerem boste izvedeli:

 • delovanje referata in podpora študentom (uradne ure, prijave in odjave z izpitov, govorilne ure, obveznosti študenta...)

 • IT podpora študiju – spletna učilnica...

 • obštudijske dejavnosti študentov (tutorstvo, študentski svet, športne aktivnosti, družbena omrežja, študentski časopis...)

 • ERASMUS izmenjava

 • vključenost študentov v raziskovalno in projektno delo

 • delovanje disciplinske komisije.

Ob prijavi na Uvodni dan30. 9. 2022 - boste za vsak študijski program posebej dobili na vaš e-mail naslov podrobna navodila za udeležbo. Prav tako boste ob prijavi na Uvajalni dan – 3. 10. 2022 – prejeli podrobnejša navodila.

Vljudno vas prosimo, da se prijavite na:

UVODNI DAN; 30. 9. 2022

UVAJALNI DAN; 3. 10. 2022