Vabilo na izobraževalno strokovni posvet


Arhivistika na Alma Mater vas vabi na izobraževalno strokovni posvet NOTRANJA PRAVILA IN USTVARJALCI ARHIVSKEGA IN DOKUMENTARNEGA GRADIVA, ki bo v četrtek 23. 5. 2019, od 09.00 do 15.30 v prostorih AMEU ECM, Dunajska 104 v Ljubljani.

PROGRAM

 • 9.00 do 9.15 - prijava, medsebojno spoznavanje, izpolnjevanje formularjev, itd.

 • 9.15 do 9.30 - izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc, arhivski svetnik
  Mnogo odprtih vprašanj se iz dneva v dan postavlja pred ustvarjalce, ki se direktno ali indirektno nanašajo na poslovanje z arhivskim in dokumentarnim gradivom. V zadnjem času so to obveznosti izdelovanja NOTRANJIH PRAVIL.

 • 9.30 do 12.30 - doc. dr. Tatjana Hajtnik 
  Za zajem in hrambo gradiva v elektronski obliki Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) vpeljuje notranja pravila, ki jih morajo obvezno sprejeti javnopravne osebe in ponudniki storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev. V tem sklopu posveta bodo predstavljena ključna tveganja, povezana z dolgoročnim ohranjanjem e-gradiva in kot odgovor za njihovo obvladovanje notranja pravila za zajem in e-hrambo ter z njima povezane spremljevalne storitve. Udeleženci bodo pridobili odgovore na pet ključnih vprašanj: KAJ so notranja pravila, ZAKAJ jih potrebujemo, KDO jih pripravi, KDAJ jih pripravi ter KAKO jih pripravi in uvede v redno uporabo

 • 13.00 do 15.00 - mag Aida Škoro Babič
  Udeleženci bodo pridobili praktični prikaz pravilnega pristopa pri pripravi notranjih pravil. Praktični prikaz bo vseboval, kdo pripravlja notranja pravila, katere so faze pri pripravi ter kakšna je vsebina notranjih pravil. Udeleženci preko praktičnega prikaza pridobijo znanje, kako s pravilnimi koraki priprave notranjih pravil podati veljavno vlogo za potrditev slednjih. Cilj praktičnih vaj je, da se udeleženci usposobijo pravilno izpolniti vlogo za potrditev notranjih pravil oziroma vzorčnih notranjih pravil.

 • 15.00 do 15.30 - ZAKLJUČNA RAZPRAVA


PRIJAVE

Prosim, da pošljete IZPOLNJENO PRIJAVNICO na: peter.klasinc@almamater.si do 21.5. 2019. Cena kotizacije je 140€.

Veselim se srečanja z vami, 
 

https://gallery.mailchimp.com/d555432feb16e6ba5964fe20e/images/bfe75724-ce36-4c78-9867-5ac724c19ae4.jpg

izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc, arhivski svetnik
Predstojnik študijskih programov arhivistike na Alma Mater Europaea - ECM

P.S.: VAS ZANIMA ŠTUDIJ ARHIVISTIKE? 

Študij arhivistike je namenjen vsem, ki se zavedajo, da bodo lahko urejali arhivsko in dokumentarno gradivo le, če bodo za to ustrezno usposobljeni. 

Vabimo vas, da si program dodiplomskega študija Arhivistike (PRVA STOPNJA, diplomiran arhivist) ogledate tako, da pritisnite TUKAJ

V kolikor vas zanima magistrski študij Arhivistike in dokumentologije (DRUGA STOPNJA), in si ga želite ogledati, pritisnite TUKAJ

V kolikor vas zanima doktorski študij Arhivskih znanosti (TRETJA STOPNJA), in si ga želite ogledati, pritisnite TUKAJ