Vabljeni k oddaji prispevkov za ATLANTI+


ATLANTI+ je mednarodna znanstvena revija za sodobno arhivsko teorijo in prakso z mednarodnim uredniškim odborom, ki nastaja v sodelovanju Alma Mater Europaea in Mednarodnega inštituta za arhivistiko Trst – Maribor in Alma Mater Europaea – ECM.

Revija ATLANTI+ je recenzirana revija, ki od leta 2019 izhaja dvakrat letno in objavlja le izvirne znanstvene članke v angleškem jeziku. Vključena je v multidisciplinarno bibliografsko bazo z indeksi citiranosti SCOPUS.

Arhivistika je samostojna akademska, multidisciplinarna in interdisciplinarna veda, ki zahteva natančno pozicioniranje v svetovnem arhivskem raziskovanju. Z objavo rezultatov posamezne raziskave v angleškem jeziku in s predpisanimi recenzentskimi postopki postanejo ti rezultati znanstveno relevantni. Cilj revije ATLANTI + je ohranjanje visokega nivoja znanstvenega raziskovanja. 

Za objavo prispevkov v reviji Atlanti+ številka 33/2 svoj povzetek (največ 250 besed v obliki IMRAD) pošljete na elektronska naslova:

- peter.klasinc@almamater.si (glavni urednik)
- anja.prsa@almamater.si (odgovorna urednica)

Javni razpis za oddajo povzetkov: 16. oktober 2023
Rok za oddajo celotnih prispevkov: 15. december 2023