Verižni oraklji in blockchain tehnologija


Študentka spletnih in informacijskih tehnologij na Alma Mater Nataša Haas je z odliko opravila diplomski projekt z naslovom Vloga orakljev pri omogočanju izvajanja kompleksnih pametnih pogodb pod mentorstvom viš. pred. dr. Petra Merca.

V svoji raziskavi je preučila trende in zrelost uporabe tehnologij verižnih blokov pri kompleksnejših procesih avtomatizacije pametnih pogodb, še posebej pa se je osredotočila na vidik pridobivanja zunanjih podatkovnih virov za uspešno izvajanje operacij pri tehnologijah verige blokov, znanih kot oraklji (angl. blockchain oracles), ki pametnim pogodbam omogočajo dostop do podatkov zunaj verige blokov.

Tehnologija veriženja blokov je pomembna inovacija na tehnološkem področju, ki je sprva spodbudila nastanek projekta Bitcoin in nato prešla v aplikacijo na različne druga področja. Koncept "pametna pogodba", ki ga je leta 1994 skoval Nick Szabo, se nanaša na digitalne pogodbe, ki se avtonomno izvajajo v verigah blokov, kot je Ethereum, potem ko so izpolnjeni vnaprej določeni pogoji. Ključna značilnost blockchain tehnologije je njegova izolacija od zunanjih podatkov, za kar je potrebna uporaba verižnih orakljev. Cilj moje raziskave je bil raziskati, kako lahko oraklji pripomorejo k izvajanju kompleksnejših pametnih pogodb, ki presegajo sedanje preproste oblike,” pojasnjuje diplomantka Haas.

Raziskava je pokazala, da so verižni oraklji ključnega pomena za omogočanje izvedbe sofisticiranih pametnih pogodb, ki potrebujejo kompleksnejše informacije iz enega ali več virov in tako omogočajo premostitev vrzeli med podatki v verigi in izven nje ter ponujajo široko paleto funkcionalnosti preko različnih vrst orakljev. Oraklji pa s seboj prinašajo tudi izzive, zaradi česar so potrebne nenehne inovacije v načrtovanju in v modelih zaupanja.