Vzpostavitev močnega partnerstva


Alma Mater Europaea – ECM, Sveučitelište Sjever in Univerza v Mostarju so podpisale sporazum o sodelovanju na področju ustanavljanja skupnih študijskih programov, spodbujanja raziskovalne dejavnosti s poudarkom na interdisciplinarnem pristopu ter implementacije sodobnih digitalnih orodij in tehnoloških dosežkov.

Sporazum so podpisali predsednik Alma Mater Europaea – ECM prof. dr. Ludvik Toplak, rektor Univerze v Mostarju prof. dr. Zoran Tomić in rektor Sveučilišta Sjever prof. dr. Marin Milković, s tem so se med drugim zavezali tudi k razvoju novih in posodobitvi obstoječih študijskih programov s poudarkom na področju IT.

Po slavnostnem podpisu sta si delegaciji ogledali kampus Univerze v Mostarju, obiskali so Univerzitetno televizijo – SUM TV in Hrvaško akademijo znanosti in umetnosti Bosne in Hercegovine, kjer jih je gostil predsednik HAZU akademik dr. Mladen Bevanda.

Vzpostavitev tega močnega partnerstva je posledica sinergijskega in stalnega spremljanja aktualnih potreb trga dela. Vsi trije rektorji poudarjajo pomen interdisciplinarnega pristopa, nujnost uveljavljanja sodobnih digitalnih orodij pri doseganju učnih rezultatov, ki ustrezajo novim veščinam, potrebnim za delo v digitalnem poslovnem okolju ter uporabo umetne inteligence. Poleg naštetega je eden izmed glavnih ciljev vzpostavitev skupnih študijskih programov treh visokošolskih zavodov:  Uporabna umetne inteligence (VS/MAG), Kibernetska varnost (VS/MAG), Evropske poslovne študije (European Business Studies) in drugih akreditiranih študijskih programov na vseh treh stropnjah.