Znanstvena monografija izpod rok doc. dr. Tineta Kovačiča


Doc. dr. Tine Kovačič, predstojnik doktorskega študijskega programa fizioterapija, je izdal novo znanstveno monografijo in pri tem poudaril, da le ta vključuje izjemno pomembna odkritja na področju nevrofizioterapije - vse od ranljive populacije otrok z razvojnimi motnjami, pa do odraslih pacientov po možganski kapi, Parkinsonovi bolezni, Alzheimerjevi demenci in drugimi diagnozami, ki so uporabna tako za teorijo, fizioterapevtsko prakso, zdravstveno politiko in zakonodajalca.

»Prav zaradi tega smo na Alma Mater Europaea – ECM podiplomski študij na magistrskem in doktorskem študijskem programu fizioterapija, ki fizioterapevte opremi tako z znanjem kot s kompetencami na področju znanstveno raziskovalnega dela, posodobili in pri tem sledili tujim smernicam,« je pojasnil doc. dr. Tine Kovačič.  

Prva recenzentka monografije, izr. prof. dr. Alena Kobesova, dr.med., certificirana specialistka nevrologije, certificirana specialistka fizikalne medicine in rehabilitacije, licencirana inštruktorica dinamične živčnomišične stabilizacije (DNS) je zapisala: »Vključeni so številni nevrofizioterapevtski koncepti, kot so npr. teoretični in praktični vidiki sodobne razvojno nevrološke obravnave (RNO), z uporabo vrste poročil o primerih, randomiziranih kontroliranih študij in pilotskih študij med različnimi nevrološkimi motnjami pri bolnikih vseh starosti. Trenutna znanstvena monografija “ Z znanstvenimi dokazi podprta nevrofizioterapija” postavlja nov klinični standard v klinični fizioterapiji na tem področju za bolnike vseh starosti

Druga recenzentka doc. dr. Erna Žgur, terapevtka razvojno nevrološke obravnave (RNO), specialistka nevrofizioterapevtka, je med drugim zapisala: »Znanstvena monografija prinaša s svojo znanstveno, strokovno in aplikativno sporočilnostjo spodbudne rezultate številnih študij s področja nevrofizioterapije. Zato monografija udejanja tudi svojo ciljno naravnanost in sicer, da številnim strokovnjakom ponudi zbrano, pregledno ter obstoječo »bazo znanja na področju nevrofizioterapije«. Slednje omogoča predvsem s podrobno analizo izsledkov raziskav in kritično analizo dobljenih rezultatov, opravljenih na področju nevrorehabilitacije. Na primerno kritičen način posega tudi na ugotovljene pretekle vrzeli in slabosti področja nevrorehabilitacije, ki so jih delno ali v celoti dopolnile in/ali odpravile obstoječe raziskave iz monografije ali jo še bodo morebitne prihodnje raziskave

»Z aktualno vsebino obstoječe znanstvene monografije želimo spodbuditi vse nevrofizioterapevte in druge fizioterapevte s specialnimi znanji na področju nevrofizioterapije, da sledijo ugotovitvam vseh študij-poglavij tj. da je intenzivna, v funkcijo usmerjena nevrofizioterapija izrednega pomena in da bodo na podlagi izsledkov številnih raziskav, usmerjenih v ugotavljanje učinkovitosti posameznih nevrofizioterapevtskih konceptov, jasno opisanih fizioterapevtskih postopkov in tehnik nadgradili svoja znanja z najnovejšimi znanstvenimi dognanji iz širokega področja nevrofizioterapije.

Gre za prvo tovrstno znanstveno monografijo s področja nevrofizioterapije v slovenskem prostoru,« še dodaja dr. Kovačič.