Prijava na študijsko mobilnost

Vabimo vas, da se prijavite na Erasmus+ študijsko mobilnost.

Postopek prijave:

1. Študent izbere eno izmed partnerskih institucij, s katero ima AMEU podpisano pogodbo o sodelovanju in dogovor o izmenjavi.

2. Študent izpolni obrazec Prijava za študij oz. prakso v tujini v okviru programa Erasmus+ in k obrazcu obvezno priloži:

  • življenjepis v angleškem ali nemškem jeziku,
  • motivacijsko pismo v angleškem ali nemškem jeziku, v katerem navede zakaj želi na mobilnost, kaj mu bo mobilnost prinesla, ter okvirno časovno obdobje.

Prijava je mogoča do 15.03.2021 oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest. Popolna prijava se pošlje na erasmus@almamater.si ali na naslov: Alma Mater Europaea, Mednarodna pisarna, Slovenska 17, 2000 Maribor.

3. Na podlagi kriterijev komisija pisno oceni vloge in do 31.03.2021 pisno obvesti kandidate o izbiri.

4. Ustno preverjanje znanja tujega jezika.

5. Mednarodna pisarna kontaktira pristojnega koordinatorja na izbrani gostujoči univerzi/ v podjetju ter prosi za uradni sprejem študenta.

6. Sledi priprava dokumentacije ter planiranje mobilnosti.

ZA ŠTUDIJ

Študijski program, ki ga bo študent poslušal na tuji univerzi, predlaga študent sam. Zraven pripravi tudi seznam predmetov iz programa AMEU, ki bi jih moral opraviti v istem semestru na AMEU. Prošnjo za priznavanje predmetov poda študent na študijsko komisijo/predstojnika študijske smeri. V času izmenjave mora študent v enem semestru opraviti za najmanj 20 ECTS oziroma za največ 30 ECTS. 

ZA PRAKSO

Študent si institucijo za opravljanje prakse poišče sam in v mednarodno pisarno posreduje potrdilo institucije, da ga je le-ta pripravljena sprejeti na praksi. V primeru, da si študent ne uspe najti prakse sam, lahko zaprosi za pomoč mednarodne pisarne.

S strani slovenske Nacionalne Agencije CMEPIUS priporočene strani za iskanje praktičnega usposabljanja:

ErasmusIntern https://erasmusintern.org/
Erasmus+ Student and Alumni Alliance (ESAA) https://www.esaa-eu.org/about/
Garag Erasmus http://www.garagerasmus.org/
JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/welcome/
Praxis http://www.praxisnetwork.eu/
EURES https://ec.europa.eu/eures/public/sl/links

CMEPIUS svetuje previdnost glede raznih posredniških agencij in svetuje študentom direkten stik s podjetji in iskanje preko zgornjih spletnih strani.


DOKUMENTI

Prijava za študij oz. prakso v tujini v okviru programa Erasmus+